Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

poker - (kaartspel)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, 4 delen, Amsterdam

poker zn. ‘kaartspel’
Nnl. poker ‘kaartspel’ in tot mijn ongeluk werd er poker gespeeld [1890; Groene Amsterdammer], gisteren met poker tweeduizend gulden verloren [1904; WNT poot I].
Ontleend aan Amerikaans-Engels poker [1834; OED], dat wel wordt verklaard als een ontlening aan Duits Poch, Pochspiel ‘pokerachtig kaartspel’ [ca. 1750; Grimm], van pochen ‘bluffen, uitdagen’, letterlijk ‘kloppen’, omdat bij een bod op de speeltafel wordt geklopt; zie → pochen. Er zou ook verband kunnen zijn met Middelnederduits en Middelnederlands poken ‘stoten; bluffen’ [1477; MNW], oorspr. hetzelfde woord als pochen, zie → pook. De meest voor de hand liggende verklaring is echter afleiding van het Engelse equivalent poke ‘duwen, stoten, kloppen’ [voor 1300; BDE], eveneens wegens het kloppen op de speeltafel.

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

poker [spel] {1901-1925} < engels poker, vermoedelijk < hoogduits Pochspiel, van pochen [een kaart roemen] (vgl. pochen).

J. de Vries (1971), Nederlands Etymologisch Woordenboek, Leiden

poker znw. o. ‘uit Amerika afkomstig kaartspel voor twee of meer personen, waarbij gewed wordt’ < ne. poker eig. amerikaans spel, waarvan de naam onverklaard is.

Bense 296 denkt aan ontlening aan nnd. of oostelijk nl., daar hier het ww. poken voorkomt, eig. ‘pralen, pochen’, maar ook ‘spelen’. De amerik. naam poker is eerst sedert 1836 bekend.

Dialectwoordenboeken en woordenboeken van variëteiten van het Nederlands

G.J. van Wyk (2003), Etimologiewoordeboek van Afrikaans, Stellenbosch

poker s.nw.
Tipe dobbelspel met kaarte.
Uit Eng. poker (1836).
Eng. poker uit Amer.Eng. poker (1836).

Thematische woordenboeken

Nicoline van der Sijs (2005), Groot Leenwoordenboek

poker (Engels poker)
Uitleenwoordenboeken

N. van der Sijs (2010), Nederlandse woorden wereldwijd, Den Haag; met aanvullingen uit Uitleenwoordenbank 2015

poker ‘kaartspel’ -> Indonesisch poker ‘kaart- c.q. dobbelspel’.

Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

poker kaartspel 1912 [KKU] <Engels

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Meertens Instituut