Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

persiflage - (spottende imitatie, karikatuur)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, 4 delen, Amsterdam

persiflage zn. ‘spottende imitatie, karikatuur’
Nnl. persifflage ‘spottende imitatie’ [1781; WNT].
Ontleend aan Frans persiflage ‘bespotting’ [1735; TLF], een afleiding van persifler ‘bespotten’ [1745; TLF], gevormd uit aan het Latijn ontleend intensiverend per- (zie → per) en siffler ‘(uit)fluiten’, eerder chifler ‘spotten’ [eind 12e eeuw; TLF], naast sifler ‘fluiten’ [ca. 1170; TLF], ‘krijsen’ [1130-40; TLF]. Dit ww. is ontstaan uit Laatlatijn sifilare [4e eeuw; TLF], een variant van klassiek Latijn sībilare ‘(uit)fluiten’, afgeleid van sībilus ‘gesis, gefluit’, klanknabootsend gevormd.

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

persiflage [karikatuur] {1781} < frans persiflage, van latijn per [door en door] + frans sifflage [het fluiten], van siffler [fluiten, iem. uitfluiten] < latijn sifilare, sibilare [sissen, fluiten, iem. uitfluiten], klanknabootsend gevormd.

Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

persiflage karikatuur 1781 [WNT] <Frans

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Meertens Instituut