Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

parodie - (spottende nabootsing)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, 4 delen, Amsterdam

parodie zn. ‘spottende nabootsing’
Nnl. parodie ‘spottende nabootsing van verzen of proza’ in zeide ik ... deeze Parodie: Ja, ik kan zonder haar wel leeven; Maar zonder snuif leeft Daatje Ryzig niet [1785; WNT], meer algemeen ‘spottende nabootsing’, ook ‘povere imitatie’ in eene parodie der gerechtigheid [1840; WNT], ook ‘spottende imitatie van een beeldend kunstwerk’ in een soort parodie op Toorop's “drie Bruiden” [1921; WNT Aanv. gedegenereerd].
Ontleend aan Frans parodie ‘spottende nabootsing van een serieus werk’ [1615; TLF], dat zelf is ontleend, misschien via een zeer zeldzaam Latijn parōdia ‘parodie, repliek’, aan Grieks parōidíā ‘spottende nabootsing van een gedicht of lied’, gevormd uit pará ‘naast, langs’ en ōidḗ ‘lied’, zie → ode.

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

parodie [bespottelijke nabootsing] {1784-1785} < frans parodie < latijn parodia < grieks parōidia [idem], van para [naast] + ōidè [gezang] (vgl. ode).

J. de Vries (1971), Nederlands Etymologisch Woordenboek, Leiden

parodie znw. v., nnl. < fra. parodie (sedert de 17de eeuw) of lat. parodia < gr. parōidia.

Dialectwoordenboeken en woordenboeken van variëteiten van het Nederlands

G.J. van Wyk (2007), Etimologiewoordeboek van Afrikaans, Supplement, Stellenbosch

parodie s.nw.
Grappige, spottende vervorming van 'n bestaande letterkundige werk.
Uit Ndl. parodie (1784 - 1785).
Ndl. parodie uit Fr. parodie (17de eeu) uit Latyn parodia uit Grieks paroidia 'parodie', 'n samestelling van para 'naas' en oide 'gesang', lett. 'nagebootste gesang'.
D. Parodie (17de eeu), Eng. parody.

S.P.E. Boshoff en G.S. Nienaber (1967), Afrikaanse etimologieë, Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns

parodie: bespotting; grappige nabootsing (bv. v. ’n gedig); Ndl. (blb. 18e eeu) via Fr. parodie (17e eeu) of direk uit Lat. parodia, Gr. parō(i)dia (para-, “langsaan”, + ō(i)dê, “sang”, eint. “newesang”).

Thematische woordenboeken

Nicoline van der Sijs (2005), Groot Leenwoordenboek

parodie (Frans parodie)
Uitleenwoordenboeken

N. van der Sijs (2010), Nederlandse woorden wereldwijd, Den Haag; met aanvullingen uit Uitleenwoordenbank 2015

parodie ‘spottende nabootsing’ -> Indonesisch parodi ‘spottende nabootsing’.

Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

parodie spottende nabootsing 1784-1785 [WNT] <Frans

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Meertens Instituut