Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

page - (hofjonker; dagvlinder)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, 4 delen, Amsterdam

page zn. ‘hofjonker; dagvlinder’
Mnl. eerst als toenaam in hannekins pages werue ‘het erf van Hannekin Page’ [1284; VMNW] en lambret payge ‘Lambret Page’ [1285; VMNW], dan in nu bem ic prinche ende nu page ‘nu eens ben ik prins, dan weer page’ [1300-50; MNW-R]; vnnl. XXIIIJ. pagien ‘24 pages’ [1516; MNW-P]; nnl. pagie de la reine ‘koninginnenpage (vlinder)’ [1705; Van Donselaar 1997c], koninginpaadje ‘id.’ [1858; WNT], pages ‘bepaalde vlinders’ [1905; WNT].
Ontleend aan Frans page ‘page’ [ca. 1225; TLF], dat waarschijnlijk ontleend is aan Grieks paidíon ‘jongen, kindje’ een verkleinwoord van país (genitief paidós) ‘kind, jongen’, zie → pedagogie. De vormen op -aige, -agie gaan terug op Picardisch paige. De betekenis ‘dagvlinder’ is ontstaan in het Nederlands, als naam voor bepaalde vlinders, waarvan de kleurrijkdom deed denken aan de kledij van pages.

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

page [hofjonker] {in de persoonsnaam Hannekin Page 1284, pag(i)e 1343-1344} < frans page [idem] < italiaans paggio [idem] < grieks paidion [jongetje, meisje, kind, slaafje], verkleiningsvorm van pais (2e nv. paidos) [jongen, meisje, slaaf, dienaar, bediende], verwant met latijn puer en veulen (vgl. pedagoog).

J. de Vries (1971), Nederlands Etymologisch Woordenboek, Leiden

page znw. m., mnl. pāge, paedse m. ‘page, bediende’ < fra. page ‘edelknaap’ (sedert de 13de eeuw) < ital. paggio ‘jonge dienaar’ < gr. paidíon ‘knaap, kleine dienaar’.

N. van Wijk (1936 [1912]), Franck's Etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal, 2e druk, Den Haag

page znw., mnl. pāge, paedse (e.a. spellingen) m. “page, bediende”. Ontl. uit fr. page, dat uit lat. pathicus, gr. pathikós “genot-knaap”, ook, via it. paggio, uit gr. paidíon “knaapje” wordt afgeleid. Ook elders ontleend.

C.B. van Haeringen (1936), Etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal, Supplement, Den Haag

page. De laatst vermelde afleiding van fr. page verdient de voorkeur.

Thematische woordenboeken

Nicoline van der Sijs (2005), Groot Leenwoordenboek

page (Frans page)
Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

page hofjonker 1284 [CG I1, 770] <Frans

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Meertens Instituut