Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

overrijden - (met voertuig rijden over)

Idioomwoordenboeken

F.A. Stoett (1923-1925), Nederlandsche Spreekwoorden, Spreekwijzen, Uitdrukkingen en Gezegden, drie delen, 4e druk, Zutphen

2201. Men wordt eerder door een strontkar overreden dan door een koets,

d.w.z. van gewaande grooten kan men eene hondsche behandeling eerder verwachten dan van werkelijk aanzienlijken; dikwijls als minachtend antwoord aan een tegenstander. De zegswijze komt in de 18de eeuw voor bij Tuinman I, 254: Men is liever van een karos overreden dan van een drekwagen; W. Leevend I, 258: Men word nooit van een koets, maar altoos van een askar overreên; Halma, 487: Van eene vuilniskar overreeden worden, van een veragtelijk mensch smaad lijden; Sewel, 765: Van een strontkar overreden worden, to be injured by a low dirty fellow; Harreb. I, 382: Men wordt eerder door eene mestkar overreden dan door eene koets (of een degelijk rijtuig); Ppl. 141: Je werd toch maar nooit van 'n rijtuig overreëe, maar altijd van 'n strondkar; Kalv. II, 123: Je wordt altijd door de vulliswagen overreden; Molema, 215: men wordt eerder van 'n strontkoar overreden as van 'n koetswoagen; nd. me we'd ihder van en Drekkahr overfahre äls van 'ne Wagen (zie Taalgids, V, 153; Eckart, 85); Ndl. Wdb. XI, 1950: Men wordt nooit door degelijke wagens overreden. Vgl. het zuidndl. Ge wordt niet bekrozen als van 'ne(n) vuile(n) pot, men wordt maar belasterd door slechte menschen.

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Meertens Instituut