Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

ouwe - (aar)

Etymologische (standaard)werken

J. Vercoullie (1925), Beknopt etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal, Den Haag / Gent

hauw 2 v. (aar, tros), misspeld voor ouwe.

ouwe v. (aar), nergens elders, toch oud: Ug. *a(g)wjo, Idg. oq-i̯’-: z. egge 1 en 2.

Dialectwoordenboeken en woordenboeken van variëteiten van het Nederlands

J. du P. Scholtz (1961), Afrikaanse woorde en uitdrukkinge - eiegoed of erfgoed?, uitgegee deur Edith H. Raidt, in: Tydskrif vir Geesteswetenskappe, pp. 235-290

Ou snw., aanspreekvorm vir ’n ou jong: Môre, ou! – Boekenoogen 717: “Oud, als aanspraak tot menschen van elken leeftijd, in bet. gelijkstaande met beste, mijn waarde. Daarnaast soms ook ouwe...” Van Weel 129: “Oud. Veelvuldig in gebruik als vocatief is owǝn, dat in beteekenis overeenkomt met Ndl. vocatieven als vriend, meisje, dame, enz.” Sien hieronder oudste.

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Meertens Instituut