Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

opwaaien - (opschudding veroorzaken)

Idioomwoordenboeken

F.A. Stoett (1923-1925), Nederlandsche Spreekwoorden, Spreekwijzen, Uitdrukkingen en Gezegden, drie delen, 4e druk, Zutphen

2183. Stof opjagen (of doen opwaaien),

d.w.z. drukte, opschudding, beroering veroorzaken; eene uitdr. die te vergelijken is met het hd. viel oder unnützen Staub aufwirbeln; fr. faire de la poussière; eng. to make (raise or kick up) a dust. Vgl. Schoolblad, XLIII, p. 1239: Zoo is de oude Glijnsen er ook uitgetrapt. Allemachtig, jò, wat heeft dat een stof opgejaagd en ik denk, dat jouw bloed nog karnemelk wordt, als je dit leest; De Arbeid, 12 Sept. 1914, p. 4 k. 2: Al heeft mijn artikel van 22 Aug. ‘Geen aalmoes maar loon’ heel wat stof opgejaagd; Het Volk, 1 Nov. 1913, p. 1 k. 1: In de katholieke bedrijfswereld heeft de stichting van den r.k. Typografen-patroonsbond heel wat stof opgejaagd; 12 Maart 1914, p. 5 k. 2: Er is in de pers eenige stof opgewaaid naar aanleiding van een artikelenreeks over het belang, dat ons land heeft bij het behoud van Indië; De Arbeid, 4 Febr. 1914, p. 1 k. 3: Als de A.N.Z.B. in beweging gaat, vliegt er stof op; Nkr. VII, 9 Aug. p. 6; Handelsblad, 12 Nov. 1913 (avondbl.), p. 2 k. 3: Tjipto en Soewardi hebben zelf erkend, dat hun bedoeling was zooveel mogelijk stof op te jagen en zooveel mogelijk ergernis te geven; 27 Maart 1914 (ochtendbl.), p. 2 k. 5: De heer F. merkte op, dat over deze benoeming heel wat stof is opgejaagd; 18 Maart 1915, p. 2 k. 3 (ochtendbl.): Als het ontwerp niets anders inhield dan het Fransch-Belgische stelsel, dan zou het lang zoo veel stof niet hebben opgejaagd in de Kamer; Haagsche P. 16 Oct. 1920, p. 1681, k. 1: De tusschen het hoofdstedelik Stadion en den Belgischen Linart gerezen kwestie heeft ook in het buitenland stof doen opwaaien; enz. Zie no. 1491.

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Meertens Instituut