Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

opinie - (mening)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, 4 delen, Amsterdam

opinie zn. ‘mening’
Mnl. opinie ‘mening, gevoelen’ in so quam ene opinie onder tfolc dat ... ‘zo ontstond bij het volk de indruk dat ...’ [1291-1300; VMNW], ‘denkbeeld, theorie’ in wonderlike nuwe opinien ‘vreemde nieuwe denkbeelden’ [1340-60; MNW-P], ook wel de op het Franse opinion gebaseerde vorm opinioene ‘meningen, theorieën’ [1350-1410; MNW opinioen], opinie ‘reputatie’ in sine opinie ghinc in al Syrien ‘zijn faam werd bekend in heel Syrië’ [1380-1400; MNW-P]; vnnl. opinie ‘mening, oordeel’ [1599; Kil.].
Ontleend, al dan niet via Frans opinion ‘mening, oordeel’ [1538; TLF], eerder ook al ‘gevoelen’ [ca. 1200; TLF], aan Latijn opīniō (genitief -iōnis) ‘gevoelen, oordeel, veronderstelling’, afleiding van opīnārī ‘menen, oordelen, veronderstellen’.
Latijn opīnārī is mogelijk verwant met het ww. optāre ‘kiezen’ < pie. *h1op- ‘pakken’ (IEW 781). Zie ook → optie.

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

opinie [mening] {1291-1300} < frans opinion < latijn opinionem, 4e nv. van opinio [mening, vermoeden], van opinari (vgl. opineren).

J. de Vries (1971), Nederlands Etymologisch Woordenboek, Leiden

opinie znw. v., mnl. opinie naast opinioen < fra. opinion > lat. opinio.

N. van Wijk (1936 [1912]), Franck's Etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal, 2e druk, Den Haag

opinie znw. Reeds (zelden) mnl. Uit fr. opinion (< lat. opînio). De auslaut is naar andere woorden op -ie vervormd.

Dialectwoordenboeken en woordenboeken van variëteiten van het Nederlands

F. Aarts (2017), Etymologisch Dictionairke vaan ’t Mestreechs, Maastricht

opinie (zn.) mening; Vreugmiddelnederlands opinie <1291-1300> < Frans opinion.

G.J. van Wyk (2003), Etimologiewoordeboek van Afrikaans, Stellenbosch

opinie s.nw.
Siening of opvatting.
Uit Ndl. opinie (al Mnl.).

Thematische woordenboeken

Nicoline van der Sijs (2005), Groot Leenwoordenboek

opinie (Latijn opinio)
Uitleenwoordenboeken

N. van der Sijs (2010), Nederlandse woorden wereldwijd, Den Haag; met aanvullingen uit Uitleenwoordenbank 2015

opinie ‘mening’ -> Fries opiny ‘mening’; Indonesisch opini ‘mening’.

Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

opinie mening 1291-1300 [CG Luiks Diat.] <Frans

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Meertens Instituut