Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

ontvangen - (als zijn deel krijgen)

Dialectwoordenboeken en woordenboeken van variëteiten van het Nederlands

J. van Donselaar (1989), Woordenboek van het Surinaams-Nederlands, Muiderberg

ont’vangen (ontving, heeft ontvangen), (i.h.b.:) loon ontvangen. Eind van de maand, wanneer ik ontvang, krijgt moeder driehonderd, driehonderd gaat bij* de bank en tweehonderd voor mij (Doelwijt 1971: 63).

Uitleenwoordenboeken

N. van der Sijs (2010), Nederlandse woorden wereldwijd, Den Haag; met aanvullingen uit Uitleenwoordenbank 2015

ontvangen ‘als zijn deel krijgen’ -> Deens undfange ‘concipiëren, opvatten’ (uit Nederlands of Nederduits); Noors unnfange ‘zwanger worden; uitbroeden (van idee)’ (uit Nederlands of Nederduits); Zweeds undfägna ‘onthalen, vergasten’ (uit Nederlands of Nederduits); Zweeds undfå ‘als zijn deel krijgen’ (uit Nederlands of Nederduits); Negerhollands ontvang, ontfang ‘concipiëren, opvatten, krijgen’.

Idioomwoordenboeken

F.A. Stoett (1923-1925), Nederlandsche Spreekwoorden, Spreekwijzen, Uitdrukkingen en Gezegden, drie delen, 4e druk, Zutphen

2623. Het is zaliger te geven dan te ontvangen.

Deze spreuk is ontleend aan Hand. XX, vs. 35, waar Paulus zegt: Ick hebbe u in allen getoont, dat men alsoo arbeydende de swacke moet opnemen, ende gedencken aen de woorden des Heeren Jesu, dat hy geseght heeft: Het is saliger te geven dan te ontvangen; zie Zeeman, 225; Wander I, 1368; afrik. dis saliger om te gee as om te ontvang; fr. mieux vaut donner que recevoir; hd. Geben ist seliger denn Nehmen; eng. it is more blessed to give than to receive.

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Meertens Instituut