Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

onbezonnen - (niet bij nagedacht)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, 4 delen, Amsterdam

bezinnen ww. ‘nadenken’
Mnl. besinnen ‘nadenken, overwegen, zich bezinnen’ in heuet hi besint ‘hij heeft zich bezonnen’ [1285; CG II, Rijmb.].
Een afleiding met → be- van het werkwoord zinnen ‘nadenken, piekeren’, mnl. sinnen ‘zijn verstand laten werken, met overleg te werk gaan’, afleiding van → zin.
bezonnen bn. ‘bedachtzaam’. Nnl. bezonnen ‘id.’ [1835; WNT wat]. Verl.deelw. van bezinnen. ♦ onbezonnen bn. ‘ondoordacht’. Nnl. onbezonnen ‘ondoordacht’. Nnl. onbezonnen ‘id.’ [1726; WNT wegwerpen]. Gevormd uit → on- en het verl.deelw. van bezinnen.

EWN: ♦ bezonnen bn. 'bedachtzaam' (1835)
ANTEDATERING: vnnl. besonnen 'behoedzaam' [1622; Erasmus, 3]
EWN: ♦ onbezonnen bn. 'ondoordacht' (1726*)
ANTEDATERING: vnnl. een onbesonnen man 'een onverstandig man' [1542; Liesvelt Job 42:2]
{* De eerste, ongedateerde attestatie in het EWN moet geschrapt worden.}
[J. Luif (2010-2018), 'Oudere dateringen van woorden uit het EWN', in: Trefwoord (bewerkt)]

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Meertens Instituut