Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

Oegstgeest - (geografische naam)

Thematische woordenboeken

G. van Berkel & K. Samplonius (2018), Nederlandse plaatsnamen verklaard

Oegstgeest (Oegstgeest, ZH)
Uitspraak: oes(t)geest. 918-948 kopie 11e eeuw Osgeresgest1, 1201, 1220 en 1236 Osgest2, 1242 Oistgest3, 1258 Oestgheest3, 1280-1287 oestghest4, 1351-1356 Oestgheest5, 1424-1425 Oestgeest6, 1495 Oisgeest7, 1514 Oostgeest8, 1615 Oestgheest9; Samenstelling van geest '(ontginning op) hoger gelegen zandgrond' en de persoonsnaam Osger. De naam ontwikkelde zich via Osgest tot Oesgeest, waarna men het eerste deel oes- reïnterpreteerde als oest 'oogst' (< augustus), in de 17e eeuw vervangen door het correcter geachte oegst 'oogst'. Archeologische vondsten wijzen op bewoning in de Merovingische en Karolingische tijd. Een oude dubbelnaam van de parochie Oegstgeest luidde Kerkwerve, 1e helft 11e eeuw Kiricwereve, 1063 kopie 12e eeuw Kiericwerue, een samenstelling van werf 'opgeworpen hoogte voor bewoning' en kerk 'bedehuis'10.
Lit. 1Künzel e.a. 1989 269, 2Gysseling 1960 757, 3NGN 6 (1928) 70, 4Corpus Gysseling I 497, 5Blok 1910 318, 6Tenhaeff 1946 176, 7NGN 6 (1928) 70, 8Informacie 280, 9krt Rijnland, 10Künzel e.a. 1989 205.

Dateringen of neologismen

Nicoline van der Sijs (2015-heden), Jaarwoordenzoeker ‘Een woord uit elk jaar 1800-heden’, zie ook bij Onze Taal

Terug naar Oegstgeest [boektitel] (1965). In 1965 publiceert Jan Wolkers (1925-2007) de roman Terug naar Oegstgeest, een afrekening met zijn calvinistische verleden. Velen vinden het een schokkend boek, en er wordt later regelmatig op gevarieerd.

Hosted by Meertens Instituut