Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

obsceen - (oneerbaar)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, 4 delen, Amsterdam

obsceen bn. ‘oneerbaar’
Vnnl. obsceen ‘slordig’ [1658; Meijer], ‘oneerbaar, schunnig’ zoals in faemrovende schriften ende obscaene bouckjes ‘lasterende geschriften en oneerbare boekjes’ [1669; WNT Aanv.].
Ontleend aan Frans obscène ‘oneerbaar’ [1534; TLF], dat ontleend is aan Latijn obscēnus ‘onfatsoenlijk, onbetamelijk’, oorspronkelijk ‘(voorzien) van een slecht voorteken, onheilspellend’. Aanvankelijk was obscēnus een term uit de taal van de wichelaars, die de vliegrichting van vogels gebruikten voor hun voorspellingen. Verdere herkomst onzeker, wellicht van ob(s) ‘in de weg’ en caenum ‘slijk, modder’. Een alternatieve verklaring is dat het tweede deel verwant is met scaevus ‘links, ongunstig’.

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

obsceen [oneerbaar] {1669} < frans obscène [idem] < latijn obscenus [vuil, afzichtelijk, ontuchtig], van ob(s) [in de weg] + caenum [slijk, modder, vuil].

Dialectwoordenboeken en woordenboeken van variëteiten van het Nederlands

G.J. van Wyk (2003), Etimologiewoordeboek van Afrikaans, Stellenbosch

obseen b.nw.
Onwelvoeglik, smerig of skurf, veral wat die seksuele betref.
Uit Ndl. obsceen (1669).
D. obszön, Eng. obscene (1593), Fr. obscène.

Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

obsceen oneerbaar 1669 [MEY] <Frans

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Meertens Instituut