Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

nestor - (eerbiedwaardige grijsaard)

Etymologische (standaard)werken

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

nestor [eerbiedwaardige grijsaard] {1678} naar Nestōr, de oudste en om zijn wijze raadgevingen beroemde Griekse held bij het beleg van Troje.

Dialectwoordenboeken en woordenboeken van variëteiten van het Nederlands

G.J. van Wyk (2003), Etimologiewoordeboek van Afrikaans, Stellenbosch

nestor s.nw.
Oudste, geëerde of wyse raadgewer van 'n groep.
Uit Ndl. nestor (1678).
Ndl. nestor na Nestor, die wyse Griekse held wat nog op gevorderde leeftyd aan die beleg van Troje deelgeneem het.

S.P.E. Boshoff en G.S. Nienaber (1967), Afrikaanse etimologieë, Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns

nestor: ervare ou pers., mees ervare leier v. ’n groep; Ndl. en ander tale nestor, na d. naam v. Nestor, koning v. Pulos, wat i. sy ouderdom by d. beleg v. Troje nog ’n goeie raadsman was.

Thematische woordenboeken

Nicoline van der Sijs (2005), Groot Leenwoordenboek

nestor (Latijn Nestor)

T. Pluim (1922), Wetenswaardig allerlei: bijdragen tot algemeene kennis voor studeerenden bijeenverzameld door T. Pluim, Groningen

Nestor. Den oudste onder zijn ambtgenooten, en daardoor den man van ervaring en een zeker gezag, noemt men wel eens den Nestor.
In Homerus’ Ilias (het 10e jaar van ’t beleg voor Troje) bekleedt Nestor, een kleinzoon van den zeegod Poseidon (z. d. w.), een voorname plaats. Reeds twee menschengeslachten had hij zien komen en heengaan, “en het derde beheerschte hij”, en nog was hij naar lichaam en geest jeugdig en sterk. Met groote dapperheid had hij in zijn vroegere jaren gestreden, zijn wijze raad en daad werden dan ook steeds begeerd. Vooral was hij gezien om zijn welsprekendheid: als hij opstond, zweeg een ieder, en hij verstond de kunst om elken twist bij te leggen.
“Zoeter dan honing was ’t woord, dat de held van zijn lippen deed vloeien,”
zingt Homerus (Ilias I, 249) van hem en Agamemnon, de aanvoerder van ’t Grieksche leger, zeide: “Had ik nog tien zulke raadslieden, dan zou Troje zich spoedig moeten overgeven.” (II, 370–374.)

Uitleenwoordenboeken

N. van der Sijs (2010), Nederlandse woorden wereldwijd, Den Haag; met aanvullingen uit Uitleenwoordenbank 2015

nestor ‘eerbiedwaardige grijsaard’ -> Papiaments nèstor ‘eerbiedwaardige grijsaard’.

Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

nestor eerbiedwaardige grijsaard 1678 [WNT pit V]

Idioomwoordenboeken

F.A. Stoett (1923-1925), Nederlandsche Spreekwoorden, Spreekwijzen, Uitdrukkingen en Gezegden, drie delen, 4e druk, Zutphen

1614. Nestor,

De oudste en wijste Griek in het leger voor Troje (zie o.a. Ilias I, 250 vlgg.) geldt bij ons, evenals in het fr., hd. en eng. als type van een schrander, eerbiedwaardig grijsaard, als de oudste van eene bepaalde klasse van mannen van beteekenis.

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal