Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

nauw - (krap, smal)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, Amsterdam

nauw bn. ‘krap, smal’
Mnl. nauwe ‘nauwkeurig’ [1240; Bern.], ‘krap, smal’ in Buten nauwe ende binnen wijt. Waren die veinstren ‘de vensters waren van buiten smal en van binnen breed’ [1285; VMNW], crupet dor .i. nouwe gat ‘kruipt door een krap gat’ [1285; VMNW].
Mnd. nau, nouwe ‘krap, nauwkeurig, slim’; mhd. nou, nouwe ‘krap, nauwkeurig’ (nhd. alleen genau ‘nauwkeurig, precies, juist’); nfri. nau ‘krap’; oe. hnēaw ‘karig, schriel’; on. hnøggr ‘schriel’ (nzw. njugg ‘gierig, karig’); < pgm. *hnawwa-/*hnewwa- ‘krap’. Wrsch. verwant met: ohd. hniuwan ‘stoten, fijnwrijven’, on. hnøggva ‘stoten’; < pgm. *hnewwan-, hoewel het betekenisverband vaag is.
Pgm. *hnewwan- gaat vermoedelijk terug op de wortel *tken- ‘slaan, verwonden’ (LIV 645), volgens een ontwikkeling van de presensstam pie. *tkn-éu- > *knéu- > pgm. *hnéu- > *hneww-a- (LIV). Het is dan verwant met: Grieks kteínein ‘verslaan, doden’; Sanskrit kṣaṇóti ‘verwondt’.
benauwen ww. ‘beklemmen’. Mnl. benauen ‘in het nauw brengen, belemmeren’ in ward soe also benaut. Dat soe dar na bleef kindeloes ‘daardoor werd ze zo in het nauw gebracht, dat ze daarna kinderloos bleef’ [1285; VMNW]; vnnl. benauen ‘belemmeren, beklemmen’ in [Hi] benaude die stadt ‘hij bracht de stad in het nauw’ [1530; MNW]. Afleiding van nauw met het voorvoegsel → be-. ♦ benauwd bn. ‘belemmerd in de ademhaling; angstig’. Vnnl. benaut ‘beperkt; belemmerd in de ademhaling; beangstigd’ in Daer ic ... lagh benaut t'onvreden ‘toen ik lag, onrustig van angst’ [ca. 1500; iWNT zeer II], dat ghy van dese siecten soo seer benaut werdet ‘dat u door deze ziekte zo erg benauwd zou worden’ [1531; iWNT zin]; nnl. ook ‘benauwend’, i.h.b. ‘belemmerend in de ademhaling’ in Onderwyl was de kamer zeer benaauwt [1782; iWNT]. Verl.deelw. van benauwen.

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

nauw* [niet wijd] {na(e)uwe, nouwe 1285} middelhoogduits nawe, nouwe (hoogduits genau), oudengels hneaw, oudnoors hnöggr [slag, stoot], hnöggva [stoten]; verwant met fnuiken.

J. de Vries (1971), Nederlands Etymologisch Woordenboek, Leiden

nauw bnw., mnl. nauwe, naeuwe, nouwe, neuwe ‘nauw, benauwend, hachelijk, nauwkeurig, bekrompen, schriel, beperkt, smal, slim, schrander, vertrouwd’, mnd. nouwe, nau ‘nauw, nauwkeurig, gering, slim, schrander, vertrouwd’, mhd. nou, nouwe, nāwe ‘nauw, nauwkeurig’ (nhd. genau), oe. hnēaw ‘karig, schriel’, on. hnøggr ‘schriel’ (voor hnǫggr naar de cas. obl.). — De germ. grondvorm zal zijn *hnawwa (mogelijk daarnaast ook *hnēw(w)a zoals in mhd. nāwe). — Voor de hand ligt de verbinding met ohd. hniuwan ‘stoten, fijnwrijven’, on. hnøggva ‘stoten, slaan’. — gr. knúō ‘schaven’, lett. knūdu, knūstu ‘jeuken’ (IEW 562).

Ook de dial. nl. vormen wijzen op de beide grondvormen *hnawwa naast *hnēw(w)a, vgl. enerzijds achterh. naw, nouwe, kampens naw, beierl. nouw, noordbevel. nou, anderzijds veluws nâw, goerees nâw, leuvens .

N. van Wijk (1936 [1912]), Franck's Etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal, 2e druk, Den Haag

nauw bnw., mnl. nauwe, naeuwe, nouwe, neuwe “nauw, benauwend, hachelijk, nauwkeurig, bekrompen, schriel, beperkt, smal, min, slim, schrander, vertrouwd”. Op een grondvorm *χnauwa- wijst ags. hnêaw “karig, schriel”, op *χnauwia- on. hnøggr “id.”, westf. (Soest) nögge > mnd. nöüe “nauw”. Als deze op één oergerm. vorm teruggaan, moet die *χna(u)wu- geluid hebben (idg. *qnowu-, * knowu- of *qnowu-). De ndl. dial. vormen zijn vreemd (o.a. Achterh. naw, nouwe, Elten-Bergh nôw, Kampen naw, Vel. nâw, Bommelerwaard nouw, bijw. nãuw, Beierl. nouw, N.-Bev. nou, Goeree nâw, Aalst, Leuven ). Of wij echter nog andere grondvormen moeten aannemen dan de bovengenoemde, is onzeker. Mhd. komt voor: nou, nouwe, nâwe “nauw, nauwkeurig” (nhd. genau), mnd. nouwe, nau “id., gering, slim, schrander, vertrouwd”. Men vergelijkt gew. on. hnøggva “stooten”: zie verder fnuiken. Onzeker.

C.B. van Haeringen (1936), Etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal, Supplement, Den Haag

nauw. Zowel ags. hnêaw als on. hnøggr wijzen op een germ. grondvorm *χnawwa-, eventueel ouder *χnawwu-. De ndl. mhd. vormen doen naast dit *χnaw- een ablautend *χnêw- vermoeden.

J. Vercoullie (1925), Beknopt etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal, Den Haag / Gent

nauw bijv., Mnl. naeuwe + Mhd. nâwe; een ander klanktrap vertoonen Mhd. nouwe (Nhd. genau), Ags. hnéaw, On. hnøggr: oorspr. onbek.

Dialectwoordenboeken en woordenboeken van variëteiten van het Nederlands

F. Aarts (2017), Etymologisch Dictionairke vaan ’t Mestreechs, Maastricht

nej (bn.) 1. gierig 2. nauw; Vreugmiddelnederlands nauwe <1240>.

F. Debrabandere (2011), Limburgs etymologisch woordenboek: de herkomst van de woorden uit beide Limburgen, Zwolle

nei, bn.: gierig. Ontrond uit de Rijnlandse (Aken) vorm näu, D. genau ‘nauwkeurig’, maar ook ‘zuinig, spaarzaam’, Mhd. nou ‘krap, zorgvuldig’. Mnl. nauwe ‘nauw, eng, bekrompen’, maar ook ‘karig’, Vnnl. nauw ‘zuinig, spaarzaam’, nauw, spaerigh (Kiliaan). Oe. hnéauw ‘karig, krenterig’, On. hnøggr ‘gierig’.

G.J. van Wyk (2003), Etimologiewoordeboek van Afrikaans, Stellenbosch

2nou b.nw.
1. Beknop of met min ruimte. 2. Wat intiem en naby mekaar is.
Uit Ndl. nauw (al Mnl.).

S.P.E. Boshoff en G.S. Nienaber (1967), Afrikaanse etimologieë, Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns

nou II: eng, smal; Ndl. nauw (Mnl. na(e)uwe/nouwe/neuwe), Hd. (ge)nau – i. Ndl. dial. nou(w)/nouwe, mntl. verb. m. Gr. knúō, “skaaf”; blb. geen verb. m. Eng. narrow nie; v. ook Kloe HGA 127-8.

Uitleenwoordenboeken

N. van der Sijs (2010), Nederlandse woorden wereldwijd, Den Haag; met aanvullingen uit Uitleenwoordenbank 2015

nauw ‘niet wijd, krap; zuinig; scherp, stipt’ -> Deens nøje ‘precies’ (uit Nederlands of Nederduits); Deens nav ‘nauwe zeestraat, in de uitdrukking: "komme i nav", "in het nauw brengen"‘; Noors nøye ‘nabij, intiem; grondig’ (uit Nederlands of Nederduits); Zweeds noga ‘nauwkeurig, precies, zorgvuldig’ (uit Nederlands of Nederduits); Frans dialect nawe ‘lui, krap, het noodzakelijke doend’; Negerhollands nauw, nou, nau ‘smal’; Sranantongo naw ‘niet wijd’; Creools-Engels (Maagdeneilanden) † nou ‘niet wijd, smal’ <via Negerhollands>.

Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

nauw* niet wijd 1285 [CG Rijmb.]

Idioomwoordenboeken

F.A. Stoett (1923-1925), Nederlandsche Spreekwoorden, Spreekwijzen, Uitdrukkingen en Gezegden, drie delen, 4e druk, Zutphen

1097. Een benauwde kat maakt rare sprongen,

d.w.z. iemand die in groote verlegenheid zit, doet vreemde dingen. Vgl. Harreb. I, 385: Een kat, die in 't naauw zit, maakt vieze (= zonderlinge) sprongen. Een gepraamde kat zal dwars door de vensters vliegen om ruimte te hebben; De Arbeid, 18 Febr. 1914, p. 1 k. 1: Een kat die in 't nauw zit maakt rare sprongen. Zoo doet de economist van ‘De Tribune’, de heer Ceton; Kalv. I, 150: Wat weten die melkmuilen van den handel en van den benauwden sprong, die een benauwde kat doet? Het Volk, 24 Maart 1915, p. 3 k. 2; enz.

Overige werken

Julius Pokorny (1959), Indogermanisches Etymologisches Wörterbuch, Bern.

ken-2, kenǝ-, keni-, kenu-; ‘kratzen, schaben, reiben’, vielfach mit kons. Erweiterungen, kenis : konis ‘Asche’.

I. Leichte Basis: Gr. κόνις, -ιος f. ‘Staub, Asche’ (-is-St, vgl. κονίσσαλος ‘Staubwolke’, κεκόνισ-ται Theokr., κονί̄ω ‘bestäube’ aus *κονισ-ι̯ω, hom. κονίη ‘Staub, Sand, Asche’ aus κονισᾱ); ἀκονῑτί ‘unbesiegbar’ (Jüthner Gl. 29, 76);
ablaut. mit lat. cinis, -eris f. m. ‘Asche’ (aus *cenis), Dimin. cinis-culus (κόνις, cinis sind wohl ursprüngl. ein neutr. is-St. gewesen, und haben erst einzelsprachlich wegen des Nom. auf -is Geschlechtswechsel erlitten).
II. Schwere Basis kenǝ-, knē-: att. κνῆν, 3. Sg. Präs. κνῃ̃, später κνή-θω ‘schabe, kratze; jucke’, κνηθμός, κνησμός, κνησμόνη ‘das Jucken’, κνῆσις ‘das Reiben, Kratzen; Jucken’, κνῆσμα ‘Abschabsel’, κνηστήρ ‘Schabmesser’, κνῆστις ‘Schabeisen’ und ‘Rückgrat’ und ‘Brennessel’; att. Κονίσαλος ‘Dämon des Geschlechtstriebes’ (auf ein ar. *knāth- gleicher Geltung will Güntert KZ. 45, 200 av. xnaąθaitī ‘Name einer Pairika’ zurückführen).
Ahd. nuoen, mhd. nüejen ‘durch Schaben glätten, genau zusammenfügen’, ahd. hnuo, nuoa ‘Fuge, Nut’, as. hnōa ‘Fuge, Nut, schmale Ritze’, mhd. nuot ‘Zusammenfügung zweier Bretter, Fuge’, nhd. Nut, Nute.
Mir. cnáïm ‘verzehre, nage’; ēcna ‘Verzehren’ (Stokes KZ. 41, 385) ist ganz fraglich;
mir. cnāim m. ‘Knochen’ (*knō-mi-s ‘Benagtes’), cymr. cnaw, Pl. cnofein.
1. d-Erweiterung kenēd-, kenǝ-d-:
gr. κνώδων, -οντος Pl. ‘die den Schwertgriff gegen die Klinge abgrenzenden Zähne oder Haken’, Sg. ‘Schwert’, κνώδαξ, -ᾱκος m. ‘Achsenzapfen’ (‘*Zahn’), κνώδαλον ‘(bissiges =) wildes, gefährliches Tier’ (seit Hom.), schwachstufig κναδάλλεται· κνήθεται Hes., mit e der ersten Silbe (wie κίναιδος, κινώπετον, s. unten) κίναδος sizil. ‘Fuchs’, att. als Schimpfwort, bei Hes., θηρίον, ὄφις’;
lit. kándu, ką́sti (*konǝd-) ‘beißen’, kándis ‘Milbe’, kañdis ‘Bissen’ (sekundärer Schleifton) ką́snis ‘Bissen’, lett. kuôžu, kuôdu, kuôst ‘beißen, scharf sein, scheiden’ (nach Persson Beitr. 808 auch kńadas ‘Nachbleibsel beim Getreidereinigen; Reizen, Necken, mit sekundärer Mouillierung);
ksl. kusъ ‘frustum’, serb. kus ‘Bissen, Stück’, ksl. kusaju, kusati, serb. kȗsām, kúsati (usw.) ‘beißen’ (schleiftonig wie von leichter Wurzelf.); abg. čęstь ‘Teil’ (*kn̥d-ti-); ohne s-Erw. poln. kądek ‘Bissen, Stück, Brocken’.
2. Labialerweiterungen:
kenē-p-: gr. κνώψ, -πός ‘bissiges Tier’, κνωπεύς· ἄρκτος Hes.; κῐνώπετον (*kenōp-) ‘Tier, bes. Schlangen und anderes giftiges Gewürm’.
kenē-bh-, kenǝ-bh-:
gr. κνήφη ‘Krätze, Räude’, mit anlaut. s- σκνήφη Hes. ‘Brennessel’; κνάπτω (γνάπτω) ‘kratze, kratze auf, walke; zerreiße, zerfleische’, κνάφος ‘Weberkarde, womit der Walker das Tuch aufkratzt; Marterwerkzeug’, κναφεύς ‘Walker, Tuchscherer’, κνάφαλον (κνέφαλλον Eur., γνόφαλλον Alkaios) ‘abgekratzte Wollflocken; Kissen’ (die Auffassung von κναφ- als Kreuzung von κνεφ- und καφ- = κn̥φ- ist unwahrscheinlich, s. Persson Beitr. 139);
gall. GN Cnabetius (: run. Gen. Hnab[ī]das), air. cnai ‘vellus’ (aus dem Cymr.), cymr. cnaif ‘Fließ’, cneifio ‘tondere’, ncorn. (?) kneu, bret. kreoñ, Vannes kaneo ‘Fließ’; anders J. Loth RC 43, 408 f.;
run. Gen. Hnab(i)das (idg. *knǝbhetós ‘verstümmelt’), aisl. hnafa, Prät. hnōf ‘schneiden’, hnefi m. ‘Faust, Schwert’, mhd. neve ‘Faust’, PN ags. Hnæf, ahd. Hnabi; geminiert aschwed. nappa ‘kneifen, zerpflücken’ und die j-Verba aisl. hneppa ‘kneifen, klemmen, drücken’, ags. (einmal) hnæppan ‘schlagen, gegen etwas stoßen’;
fern bleiben jedoch ags. hnappian ‘schlummern’, ahd. hnaffezen ds., nhd. dial. na(p)fezen ds. (Wissmann Nom. postverb. 183);
lit. kniebiù, kniẽbti ‘leise kneifen’; lett. knā̀b-ju, -u, -t ‘picken, zupfen’, Iter. knābāt; lit. knab-ù, -ė́ti ‘schälen (Kartoffeln u. dgl.)’, knabùs ‘langfingerig, diebisch, geschickt’, knabénti, knebénti ‘(auf)picken’, knimbù, -aũ, knìbti ‘zupfen, klauben’, lett. knibêt, knibinât Iter. ‘klauben’ (-ni- kann Tiefstufe zu -nĕ- sein); ob die folgenden Worte erst aus knib- gefolgerten Ablaut nach der i-Reihe haben oder z. T. alte Reste der i-Variante kenei-bh- sind, ist nicht sicher; lit. knỹburiuoti ‘mit irgendeiner Hand- oder Fingerarbeit beschäftigt sein’, lett. kniêb-ju, -u, -t ‘zwicken’, Iter. knaibît.
3. s-Erweiterung kene-s-, k(e)nē-s-:
ai. redupl. ki-knasa- m. ‘Teile des zerriebenen Korns, Schrot, Grieß’;
gr. κνέωρος, -ον ‘Nesselart’ (wohl aus *κνη[σ]ορος);
got. hnasqus ‘weich, fein’ (von Kleidern; ursprüngl. entweder ‘durch Reiben oder Knistern weich gemacht’ oder ‘weich wie gekratzte Wolle’), ags. hnesce ‘zart, weich, schwach’, ahd. [h]nascōn ‘naschen (*abknipsen), Leckerbissen genießen’; lett. knùosti, knuost ‘mit dem Schnabel im Gefieder rupfen’. Vgl. von der i-Basis kenei-s-: lit. knisù usw., s. unten.
III. i-Basis keni-, kenǝ-i:
1. Grundlage des -w-St. gr. κόνις, lat. cinis, s. oben; gr. ἀπο-, ἐκ-, δια-κναίω ‘zerschabe, zerreibe, reibe auf u. dgl.’ (scheint *knǝi̯-ṓ mit nach ἔκναι-σα, κναί-σω bewahrtem i); dazu gr. κίναιδος ‘unzüchtig’, eigentlich ‘pruriens’, erwachsen aus einem Adv. auf -δόν wie βάδος ‘Marsch’ aus βαδόν Adv.
2. Dentalerweiterungen:
k(e)nē̆i-d-:
gr. κνίζω (Fut. κνί̆δω) ‘schabe, kratze, reiae’ (*κνιδι̯ω), κνισμός ‘Jucken, Sinnenkitzel’, κνίσμα ‘das Abgeschabte, Abgekniffene, Stückchen, Brocken’; κνί̄δη ‘Brennessel’;
mir. cned ‘Wunde’ (*knidā), dazu ir. cymr. cnes ‘Haut’ (*knid-tā);
aisl. hnīta (hneit) ‘an etwas anstoßen’, hneita (*hnaitjan) ‘stoßen, beleidigen’, hnita, -aða ‘nieten’, ags. hnītan ‘stoßen, sticken’, hnitol (mnd. netel) ‘stößig, cornipetus’, gehnǣst n. ‘Zusammenstoß, Kampf’, as. of-hnītan ‘wegreißen’;
lett. kniẽdêt ‘nieten’ (wie aisl. hnita); lett. knidêt ‘jucken, kriechen, sich bewegen’; daneben von einer Wurzelf. auf t: lett. knìest, 3. Präs. knìeš Prät. knìete ‘jucken’, kniẽtêt ds.
Unter der Vorstellung des kratzenden, stechenden Geruches sind anreihbar: hom. κνί̄ση ‘Opferduft, Fettdampf, Qualm’ (*κνῑδ-σ-ᾱ, vgl. lat. lixa : liquor, lit. tamsà : ai. tamas-; in die ă-Dekl. übergeführt att. κνῖσᾰ);
lat. nīdor (*cnīdōs) m. ‘Bratenduft, Brodem, Dampf, Qualm’;
aisl. hniss n. ‘Geruch, ekelhafter Geschmack beim Essen’ (: hnīta; vgl. got. stigqan ‘stoßen’: ags. ahd. stincan ‘stinken’).
3. Labialerweiterungen:
gr. κνί̄ψ, Akk. Pl. κνῖπας ‘eine Ameisenart, die Honig oder Feigen annagt; unter der Rinde lebendes Insekt’, mit anlaut. s- σκνί̄ψ ‘kleiner Holzwurm’, κνῑπός, σκνῑπός ‘knauserig’, σκνί̄πτω, σκενί̄πτω, οκηνί̄πτω ‘kneife’; κνίφεα· κνίδας Hes., κνίφων (s. dazu auch *gen-, gneibh- ‘zusammendrücken’);
mndl. nipen st. und schw. V. (ndl. nijpen) ‘kneifen, drücken, anrühren, greifen’, mengl. nīpin ‘drücken’ (germ. -p[p]-, vgl.:) aisl. hnippa ‘stoßen, stecken’, hnippask ‘zanken’, mengl. nippen ‘kneifen, klemmen’, engl. nip, nd. ndl. nippen ‘nippen’, nhd. bair. nipfen, nipfeln ‘nippen’; nd. nibbelen ‘abbeißen’; vielleicht lit. knimbù u. dgl. (s. o. unter kenē-bh-), wenn mit altem i-Vokalismus.
4. s-Erweiterung: lit. knisù, knìsti ‘wühlen, graben’, lett. knisis, knislis ‘kleine Mücke’.
IV. u-Basis kenu-, kneu-:
1. Gr. κνό(ϝ)ος, κνοῦς ‘das knarrende Reiben des Rades in der Radachse; Larm der Füße beim Marschieren’, κνύ̄ω ‘kratze leicht’, κνῦμα ‘das Kratzen, leichte Anpochen’, κνύος n. ‘Krätze’, κνύ· ἐλάχιστον Hes.;
aisl. hnøggva, hnǫgg (und schwach hnyggja) ‘stoßen’ (ursprüngl. ‘reiben, kratzen’) = ahd. hniuwan, mhd. niuwen ‘zerstoßen, zerquetschen’ (ags. hnygelan, Plur. ‘Abschnitzel’ aus *hnuvilan-?); ferner mit der Bed. ‘karg’ (vgl. schäbig : schaben) aisl. hnøggr ‘knapp, karg, sparsam’, ags. hnēaw ‘karg, knauserig’, mnd. nouwe ‘eng, schmal, knapp, gering, genau’, mhd. nou, nouwe ‘eng, genau, sorgfältig’, nhd. genau;
lett. knūdu und knūstu, Inf. knūt und knūst, Prät. knūdu ‘jucken’ (d(h)- und st-Präs., vgl. mit wurzelhaft behandeltem -d- auch knudêt ds.); poln. knować ‘zerstückeln, ästeln’, knowie ‘Strohsplitter’? (s. auch Brückner KZ. 45, 313 wegen slav. *kъnъ ‘Stamm’, *kъńiga ‘Buch’, worüber anders Berneker 663, 664).
2. Dentalerweiterungen:
Mit d: gr. κνῦζα, κνῦσα ‘Krätze’, κνυζοῦμαι ‘kratze mich’; über κόνυζα s. unten; ags. hnot ‘abgeschabt, kahl, kurzgeschoren’.
Mit dh: gr. κνύθος· ἄκανθα μικρά Hes., κνυθόν· σμικρόν Hes.;
aisl. hnjōða, hnauð ‘stoßen, schlagen, nieten’, ahd. pi-hnēotan ‘befestigen’, mhd. niet m. f. ‘breit geschlagener Nagel, Niet’, nieten ‘nieten’; aisl. hnyðia ‘Werkzeug zum Schlagen oder Klopfen’;
norw. dial. nuddast ‘abgestumpft werden’ (mit s- schwed. mdartl. snudda ‘sanft berühren’, Falk-Torp u. nudd); ahd. hnotōn ‘schütteln’, mhd. notten ‘sich hin und her bewegen’, mengl. nodden, engl. nod ‘nicken’; aisl. hnoss f. ‘Kleinоd’ (‘gehämmert’), ags. hnossian ‘klopfen’. Über lett. knudêt usw. s. oben 1.
Mit t: vermutlich got. hnuþō, hnutō ‘σκόλοψ’, aisl. hnūðr ‘Stange, Pfahl’, lett. knute, knutele ‘dünne Stange’ (oder Lw. aus nhd. Knüttel?).
3. g-Erweiterungen: gr. κόνυζα, σκόνυζα, κνῦζα ‘starkriechende Pflanze, Erigeron viscosumL.’ (wenn -ζ- aus -γι̯- ; auch -δι̯- ist gleich möglich; zur Geruchsbed. vgl. oben κνῖσα, nīdor); aisl. hnykr (*hnuki-) ‘Gestank’ (daneben fnykr, snykr, knykr, nykr ds., wobl späte Anlautswechselformen).
4. Labialerweiterungen:
Mit idg. b: got. dis-hniupan ‘zerreißen’, dishnupnan ‘zerrissen werden’, aschwed. niupa ‘kneifen’, ags. ā-hnēopan ‘abpflücken’; mit intensiver Kons.-Doppelung norw. mdartl. nuppa ‘pflücken, rupfen’, ags. hnoppian ‘pflücken’, dän. mnd. noppe ‘Wollflocke, Zotte, Hechelhede’;
mit idg. bh: aisl. hnȳfill ‘kurzes, abgestumpftes Horn, Lamm mit solchen Hörnern’, ndd. nobbe, nubbe ‘Wollflocke’, mhd. noppe, nоp ‘Tuchflocke’ (eher Lw. aus mnd. noppe).
5. s-Erweiterung: lett. knaũsis ‘kleine Mücke’ (wie knisis, k̨nislis von der i-Basis).

WP. I 392 ff., WH. I 217 f., II 166 f.

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal