Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

nautisch - (scheepvaart of watersport betreffend)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, 4 delen, Amsterdam

nautisch bn. ‘scheepvaart of watersport betreffend’
Nnl. nautisch ‘tot de scheepvaart behorende’ [1824; Weiland].
Met suffixsubstitutie (zie → -isch) ontleend aan Frans nautique ‘id.’ [1540; TLF], een geleerde ontlening aan Latijn nauticus ‘betreffende de scheepvaart, horend bij het schip’, ontleend aan Grieks nautikós ‘id.’. Het Griekse woord is een afleiding van naútēs ‘schipper, zeeman’, dat zelf is afgeleid van naũs ‘schip’.
Grieks naũs is verwant met: Oudnoords nór (nno. nu ‘trog’, ouder ‘uitgeholde boomstam’); Latijn nāvis (zie → navigatie); Sanskrit náu-; Perzisch nāv; Oudiers nau; Armeens naw; alle ‘schip’ of ‘soort schip’, < pie. *neh2u- (IEW 755).

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

nautisch [scheepvaart-] {1824} < latijn nauticus [van de schepelingen of schepen, scheeps-] < grieks nautikos [idem], van naus [schip].

Thematische woordenboeken

P.H. van Laer (1964), Vreemde woorden in de sterrenkunde, 2e druk, Groningen

Nautisch (< Lat. naúticus; = Gr. ναυτικός (nautikos) = het schip of de schipper betreffend; < ναῦς (naus) = schip). Op de zeevaart betrekking hebbend; b.v. nautische → almanak.

Uitleenwoordenboeken

N. van der Sijs (2010), Nederlandse woorden wereldwijd, Den Haag; met aanvullingen uit Uitleenwoordenbank 2015

nautisch ‘scheepvaart-’ -> Indonesisch nautis ‘scheepvaart-’.

Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

nautisch scheepvaart- 1824 [WEI] <Latijn

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal