Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

nada - (tussenwerpsel: niets)

Thematische woordenboeken

Nicoline van der Sijs (2005), Groot Leenwoordenboek

nada (Spaans nada)
Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

nada tussenwerpsel: niets 1989 [De Coster 1999] <Spaans

M. De Coster (1999), Woordenboek van Neologismen: 25 jaar taalaanwinsten, Amsterdam

nada (← Sp.), niets. Vnl. jeugdtaal. → naks*.

Man, tis zo duilijk, ieder blind kind kan het zien: Worldmusic is nada. (Oor, 21/10/89)
Daarna nog een uurtje in mijn eentje, maar eveneens naco, nada. (Adriaan Bontebal: De Ark, 1990)
Er is niets gebeurd! Niets, niks, nada, niente, zilch! (Jan Kuitenbrouwer: Lijfstijl, 1990)
Soms denk je zelf: wereldnummer. En dat doet dan niks, nada. (Nieuwe Revu, 26/09/91)
Wie zoals Jan één dag voor het overleg over de cultuurnota ‘Pantser of ruggegraat’ Jan en alleman laat weten dat ‘het programma van het Holland Festival in de afgelopen tien jaar als onbevredigend wordt ervaren’ en daarbij ook nog weet te beweren dat ‘er al jaren geen grote vernieuwende beweging in de kunst is’ die probeert slechts zijn eigen straatje schoon te vegen ten koste van het voortbestaan van datzelfde festival. Dus ‘nada’ voor Jan. (HP/De Tijd, 22/11/96)
Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Meertens Instituut