Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

muzikaal - (begaafd inzake muziek)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, 4 delen, Amsterdam

muziek zn. ‘toonkunst’
Mnl. musike ‘muziek’ in museke ‘muziek’ [1240; Bern.], horen ... den sanc van hemelscher musiken ‘de klanken van hemelse muziek horen’ [1265-70; VMNW], instrumenten van musiken ‘muziekinstrumenten’ [1285; VMNW], noten van musiken ‘muzieknoten’ [1287; VMNW]; vnnl. musijcke ‘muziek, symfonische muziek’ [1599; Kil.].
Ontleend wrsch. via Frans musique ‘toonkunst’ [1150; TLF], aan Latijn mūsica, dat zelf ontleend is aan Grieks mousikḕ tékhnē ‘muziek’, letterlijk ‘de kunst der muzen’. Hierin is mousikḕ een afleiding van Moũsa ‘zanggodin, godin van kunst of wetenschap’, zie → muze, met het achtervoegsel -ikós, zie → -isch; voor tékhnē zie → techniek.
muzikaal bn. ‘betreffende muziek; welluidend; begaafd inzake muziek’. Vnnl. musicael, muzikaal ‘welluidend’ in beyerwerck ofte musicael accoordt van klocken ‘gebeier of welluidende samenklank van klokken’ [1536; WNT klok I], ‘betreffende muziek’ in musicale compositie [1555; WNT uitbreiden I]; nnl. ‘begaafd inzake muziek’ in het muzikaal kind [1781; Vad.lett., 130]. Ontleend aan Frans musical ‘als muziek, welluidend’ [1508; TLF], eerder al ‘inzake muziek’ [ca. 1350; FEW], dat zelf ontleend is aan middeleeuws Latijn musicalis, een afleiding van klassiek Latijn mūsica ‘muziek’, zie hierboven, met het achtervoegsel -ālis ‘behorende tot, betreffende’. Zie ook → musical.

Thematische woordenboeken

Nicoline van der Sijs (2005), Groot Leenwoordenboek

muzikaal (Frans musical)
Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Meertens Instituut