Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

Monster - (geografische naam)

Thematische woordenboeken

G. van Berkel & K. Samplonius (2018), Nederlandse plaatsnamen verklaard

Monster (Westland, ZH)
1013 Masemunster1, 1130-1157 kopie ca. 1420 Monstre2, 1156 kopie 13e eeuw Monasterio2, 1167 Monasterio3, ca. 1180 Monstre3, 1238 kopie 14e eeuw Munstere4, 1323 Monster5, 1351-1356 Monster6; Onl. monstre < lat. monasterium 'klooster', maar daar er geen klooster was, hier in de betekenis 'grote centrale parochiekerk'7. Een oude naam van Monster was 772 of 776 kopie 1170-1175 Masamuda8, samengesteld uit onl. muda, muiden 'monding' en de waternaam Maas9.
Lit. 1OBHZ 70, 2Künzel e.a. 1989 254, 3Idem 255, 4OBHZ 589, 5Van Mieris II 317, 6Blok 1910 318, 7vgl. Brusse en Hendrikx 2012 147, 8Künzel e.a. 1989 244, 9Künzel e.a. 1989 244.

Nicoline van der Sijs (2005), Groot Leenwoordenboek

monster ‘klooster’ (Latijn monasterium); ‘ondier’ (Frans monstre); ‘staal’ (Oudfrans monstre)
Hosted by Meertens Instituut