Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

molecuul - (kleinste deeltje van een bepaalde chemische verbinding)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, 4 delen, Amsterdam

molecuul zn. ‘kleinste deeltje van een bepaalde chemische verbinding’
Nnl. kleinste deeltjens of klompjens (molecules) [1803; WNT vertrouwelijk], eerste organische stofdeeltjes (molecules) [1848; WNT vormloos], moleculen “kleinste deeltjes van stof” [1864; Calisch].
Ontleend aan Frans molécule ‘kleinste organische deeltje van een lichaam’ [1803; TLF], voorheen ‘zeer klein deeltje van een lichaam’ [1674; TLF], ontleend aan Neolatijn molecula, verkleinwoord van Latijn mōlēs ‘massa, stapel’.
Latijn mōlēs betekent oorspr. ‘inspanning, moeite’ en is verwant met Grieks mõlos ‘moeite, strijd’, uit pie. *mōl- (IEW 746).
Ook de nevenvorm molecule is gebruikelijk.

Thematische woordenboeken

P.H. van Laer (1949), Vreemde woorden in de natuurkunde, Groningen/Batavia.

Molecule (< Lat. móles = zwaarte, massa, + -cǔlus = uitgang die verkleinwoord aangeeft; lett. klein massadeeltje). Kleinste deeltje van een element of verbinding dat nog dezelfde eigenschappen heeft als het geheel. Het begrip molecule is ingevoerd door Αvogadro (1776—1856).

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Meertens Instituut