Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

missie - (speciale opdracht, vertegenwoordiging van de overheid, (katholiek) bekeringswerk)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, 4 delen, Amsterdam

missie zn. ‘speciale opdracht, vertegenwoordiging van de overheid, (katholiek) bekeringswerk’
Vnnl. missie ‘officiële opdracht’ [1518; WNT registreeren], missie ‘(goddelijke) zending’ [1605; WNT reeuwer]; nnl. kerklyke missie (of zending) in Indiën [1776; WNT zending], diplomatieke missies ‘(vaste) diplomatieke vertegenwoordigingen’ [1912; NRC], ‘doelstelling’ in instellingen moeten een eigen missie formuleren [1990; NRC].
Ontleend aan Frans mission, o.a. ‘(goddelijke) zending’ [ca. 1350; TLF], later ook ‘bekeringswerk’ [1611; Rey] en ‘speciale opdracht’ [1656; Rey], ontleend Latijn missiō ‘het wegzenden’, een afleiding van mittere ‘zenden’, verdere etymologie onduidelijk. De jongste betekenis ‘doelstelling, i.h.b. van grote organisaties’ is ontleend aan het Engels.

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

missie [zending] {1766} < frans mission < latijn missionem, 4e nv. van missio [het zenden], van mittere (verl. deelw. missum) [zenden].

Dialectwoordenboeken en woordenboeken van variëteiten van het Nederlands

G.J. van Wyk (2003), Etimologiewoordeboek van Afrikaans, Stellenbosch

missie s.nw.
1. Belangrike opdrag. 2. Verteenwoordiging van 'n staat by 'n vreemde regering. 3. Sendingaksie. 4. Totale doelstellings van 'n instelling.
In bet. 1 - 3 uit Ndl. missie (1899 - 1905 in bet. 3). In bet. 4 uit Eng. mission.
Ndl. missie uit Fr. mission uit Latyn missio, missionem 'die sending'.
D. Mission.

Uitleenwoordenboeken

N. van der Sijs (2010), Nederlandse woorden wereldwijd, Den Haag; met aanvullingen uit Uitleenwoordenbank 2015

missie ‘zending’ -> Fries missy ‘zending’; Indonesisch misi ‘rooms-katholieke zending; zending van personen met een bijzonder doel’; Menadonees misi ‘zending (van het katholieke geloof)’; Singalees misama, mīsama ‘zending’ (uit Nederlands of Portugees); Negerhollands mission ‘zending’ (uit Nederlands of Duits).

Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

missie zending 1766 [WNT] <Frans

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Meertens Instituut