Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

minachten - (neerkijken op, geringschatten)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, 4 delen, Amsterdam

minachten ww. ‘neerkijken op, geringschatten’
Vnnl. So dat sy al omme het ghene dat sienlick is, ... veel min achten dan het ghene dat niet en kan ghesien worden ‘zodat ze overal dat wat zichtbaar is, veel minder waarderen dan dat wat niet gezien kan worden’ [1560; WNT zienlijk], Dat ... sy hem niet minacht als deyn ‘zodat ze hem niet minacht als een sul’ [1645; WNT dein I]; nnl. Vele Vlamingen ... minachten ... de spraek hunner vaderen [1837; WNT Vlaming I].
Gevormd uit mnl./vnnl. min ‘minder’, zie → minder, en achten ‘beschouwen als, eerbied tonen’, zie → acht 2. In de Vroegnieuwnederlandse attestaties heeft het eerste woord min nog duidelijk de comparatieve betekenis ‘minder’. Nu wordt het eerste lid in minachten geïnterpreteerd als het bijvoeglijk naamwoord → min 3 ‘onbeduidend, gering’.
minachting zn. ‘laatdunkendheid, hoon’. Vnnl. de minachtinge aen de scharmeesters ‘de minachting tegenover de schaarmeesters’ [1673; WNT wandevoir]. Afleiding van minachten.

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

minachten* [geringschatten] {1835} van min (als stellende trap in nieuwnl. gevormd van minder minst) + achten.

N. van Wijk (1936 [1912]), Franck's Etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal, 2e druk, Den Haag

minachten ww., eerst later-nnl. Uit min IV + achten.

Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

minachten* geringschatten 1806 [WNT verachten]

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Meertens Instituut