Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

methode - (vaste manier van handelen)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, 4 delen, Amsterdam

methode zn. ‘vaste manier van handelen’
Vnnl. methode ‘weloverwogen handelwijze, aanpak’ in de methode om met de Roomschgezinde te confereren [1622; WNT wijdloopend]; nnl. methode ‘procedé, vaste aanpak’ de nieuwe methode om de pokjes te occuleren ‘de nieuwe wijze van inenten tegen pokken’ [1722; WNT inenten], ‘manier van onderwijzen, leermiddelen’ in de leermethode op de zoogenaamde Fransche scholen ... in mijne jeugd [1806; WNT leeren I].
Ontleend, via Frans méthode, aan Laatlatijn methodus ‘manier van onderwijzen, vaste handelwijze’, dat zelf ontleend is aan Grieks méthodos, letterlijk ‘het beoefenen, het navolgen’, gevormd uit meta- ‘na, achter’, zie → meta- en hodós ‘weg, route, reis’, dat mogelijk verwant is met Latijn cēdere ‘gaan’.

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

methode [vaste manier van handelen] {1652} < frans méthode < latijn methodus < grieks methodos [het naspeuren, wetenschappelijke methode], van meta [naar, achterna] + hodos [weg].

Thematische woordenboeken

Nicoline van der Sijs (2005), Groot Leenwoordenboek

methode (Frans méthode)

E.J. Dijksterhuis (1939), Vreemde woorden in de wiskunde

Methode (< Gr. μέθοδος; < μετά = achter. . aan; ὁδός= weg). Lett. Het nagaan, het onderzoek. Vd. de manier om iets te doen.

Uitleenwoordenboeken

N. van der Sijs (2010), Nederlandse woorden wereldwijd, Den Haag; met aanvullingen uit Uitleenwoordenbank 2015

methode ‘vaste manier van handelen’ -> Indonesisch métode ‘vaste manier van handelen’.

Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

methode vaste manier van handelen 1622 [WNT wijdloopig] <Frans

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Meertens Instituut