Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

menu - (spijskaart, opgave van gerechten; lijst van keuzemogelijkheden op een computer )

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, 4 delen, Amsterdam

menu zn. ‘spijskaart, opgave van gerechten; lijst van keuzemogelijkheden op een computer ’
Nnl. menu ‘tafellijst, spijslijst’ [1863; Kramers], ‘spijskaart’ in een vignet voor een menu of voor een prijscourant [1873; WNT vignet], ‘samengestelde maaltijd’ in het menu bestond dan uit ... [1882; WNT bliksem], ‘opsomming van keuzemogelijkheden op een computerscherm’ [1984; De Coster 1999].
Ontleend aan Frans menu ‘kaart met opgave van gerechten’ [1851; TLF] en ‘lijst van de gerechten waaruit een maaltijd bestaat’ [1718; TLF], dit is het zelfstandig gebruikte bn. menu ‘klein, verfijnd, gedetailleerd’ [ca. 1150; TLF], eerder al ‘klein; onbelangrijk’ [ca. 1100; TLF], ouder menude ‘onbelangrijk, min’ [ca. 1050; TLF] < Latijn minūtus ‘klein’, zie → minuut en → manen 2. De betekenis ‘lijst keuzemogelijkheden op de computer’ is ontleend aan het Engels, waar menu ‘lijst van spijzen’ [1837; OED] bij uitbreiding een algemenere betekenis ‘gedetailleerde lijst van zaken, opsomming van mogelijkheden’ kreeg [1889; OED], die later ook werd toegepast in de computerkunde [1967; OED].

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

menu [spijskaart] {1865} < frans menu [idem, als bn. fijn, klein], par le menu [tot in details]; menu is dus eigenlijk een gedetailleerde specificatie, teruggaand op latijn minus [minder], minuere [klein maken, stuk hakken].

J. de Vries (1971), Nederlands Etymologisch Woordenboek, Leiden

menu znw. o., eerst nnl. overgenomen uit fra. menu, eig., een bnw. met de bet. ‘klein’ en < lat. minūtus.

N. van Wijk (1936 [1912]), Franck's Etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal, 2e druk, Den Haag

menu znw. o. Nnl. uit fr. menu (gesubstantiveerd menu “klein” < lat. minûtus). Ook elders ontleend.

Thematische woordenboeken

Nicoline van der Sijs (2005), Groot Leenwoordenboek

menu ‘spijskaart’ (Frans menu)
Uitleenwoordenboeken

N. van der Sijs (2010), Nederlandse woorden wereldwijd, Den Haag; met aanvullingen uit Uitleenwoordenbank 2015

menu ‘spijskaart’ -> Indonesisch menu ‘spijskaart’; Menadonees menu ‘spijskaart’.

Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

menu spijskaart 1865 [KVW] <Frans

menu lijst keuzemogelijkheden van een computerprogramma 1984 [De Coster 1999] <Engels

M. De Coster (1999), Woordenboek van Neologismen: 25 jaar taalaanwinsten, Amsterdam

menu, lijst met mogelijkheden waarover een computerprogramma beschikt en waaruit de gebruiker een keuze kan maken, bijvoorbeeld tekst cursief of vet zetten, een laatste handeling ongedaan maken enz. Dergelijke menu’s zijn meestal zichtbaar op het scherm, maar soms moeten ze ook opgeroepen worden via een zgn. menubalk.

Menu. Een door een programma op het scherm gebrachte lijst van keuzemogelijkheden. De gebruiker kan uit deze lijst zijn keuze maken, al naar gelang van de taak die hij wil verrichten. (Het geïllustreerde Computer Woordenboek, 1984)
Als iemand tegenwoordig wil schelden op een vormgever achter de computer, dan wordt over zo iemand gezegd dat hij of zij uitsluitend ‘het menu aanspreekt’. (Vrij Nederland, 19/03/88)
Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Meertens Instituut