Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

medusa - (schermkwal)

Etymologische (standaard)werken

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

medusa [schermkwal] {1824} < modern latijn medusa, door Linnaeus zo genoemd vanwege de gelijkenis tussen het klokvormige lichaam met tentakels van de kwal en het hoofd met slangen van Medusa uit de Griekse mythologie < grieks Medousa [bewaakster], vr. teg. deelw. van medein [beschermen, heersen over].

Thematische woordenboeken

Nicoline van der Sijs (2005), Groot Leenwoordenboek

Medusa (Latijn Medusa)

C.A. Backer (1936), Verklarend woordenboek van wetenschappelijke plantennamen

Medúsa Lour. [J. Loureiro] / Medúsa Pfitz. [E. H. H. Pfitzer (1846-1906), hoogleeraar en directeur van den bot. tuin te Heidelberg], / medúsa, - (Lat.) de verschrikkelijkste der drie Gorgonen, vr. monsters met woest gelaat, wier hoofd omkranst was met slangen. Bij Medūsa Lour. [J. Loureiro], zinspeelt de naam op de lange aanhangsels der vrucht, bij Medūsa Pfitz. [E. H. H. Pfitzer (1846-1906), hoogleeraar en directeur van den bot. tuin te Heidelberg], op de lange, smalle kelkbladen, bij Habenarĭa - Kränzl. [Fr. Kränzlin (1847-1934), bekend D. schrijver over orchideeën] op de in lange, smalle slippen verdeelde lip. Vgl. Euryăle.

T. Pluim (1922), Wetenswaardig allerlei: bijdragen tot algemeene kennis voor studeerenden bijeenverzameld door T. Pluim, Groningen

Medusa was een der drie Gorgonen (zusters en godinnen). Zij had zulk een verschrikkelijk hoofd, dat het ieder, die het zag, deed versteenen (o. a. bestond het haar uit slangen). Het gelukte Perseus (z. d. w.) haar ruggelings te naderen en het hoofd af te slaan; uit het bloed vloog Pegasus (z. d. w.) omhoog.

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal