Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

Mallem - (geografische naam)

Thematische woordenboeken

G. van Berkel & K. Samplonius (2018), Nederlandse plaatsnamen verklaard

Mallem (Berkelland, Gl)
1188 ingevoegd eind 13e eeuw curtis Mallande1, 1381-1383 to Mallenden2, 1665 Mallem3, 1699 Mallum4, 1899 Mallem of Mallum5; Wel verklaard als een samenstelling van germ. *maþla- 'volksvergadering, plaats van bijeenkomst', os. mathal 'volksvergadering, gerechtsplaats' en land6, duidde oorspronkelijk het land aan, dat bij de dingplaats behoorde.
Lit. 1Gysseling 1960 655, 2RRU 762, 3krt Blaeu, 4NGN 3 (1893) 179, 5Pott 220, 6Gysseling 1960 655.

Hosted by Meertens Instituut