Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

lyrisch - (bevlogen, enthousiast)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, 4 delen, Amsterdam

lyrisch bn. ‘bevlogen, enthousiast’
Nnl. lyrisch ‘gevoelvol, hartstochtelijk’ [1832; Weiland], ‘bevlogen, met gevoelvolle stijl’ in lyrische poëzy [1862; WNT uitnemendheid], Mms. Roland werd lyrisch, toen ... [1912; NRC].
Ontleend aan Duits lyrisch ‘bevlogen, gevoelvol, betreffende zekere poëzie’ [1751; Grimm], dat via Frans lyrique ‘betreffende bepaalde poëzie’ [1550; TLF], eerder al ‘betreffende de lierpoëzie in de oudheid’ [1495; TLF], ontleend is aan Latijn lyricus ‘voor de lier, betreffende de lier’, ontleend aan Grieks lurikós ‘id.’, afleiding van lúrā ‘lier’, zie → lier.
Het uitsluitend BN begrip lyrische kunst ‘(de kunst van) het opera zingen’ is een leenvertaling van Frans art lyrique ‘id.’.
lyriek znw. ‘gevoelvolle dichtsoort’. Nnl. lyriek is de woordkunst, die noch verhaalt, noch onderwijst, maar die uitroept, die zegt [1884; WNT woordkunst]. Ontleend aan Duits Lyrik ‘lyrische dichtkunst’ [19e eeuw; Kluge], ontleend aan Frans (poésie) lyrique ‘id.’.

C.B. van Haeringen (1936), Etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal, Supplement, Den Haag

† lyriek znw. bij het laat-nnl. bnw. † lyrisch, dat — misschien via hd. lyrisch — ontleend is aan fr. lyrique, gr.-lat. lyricus, een afl. van gr. lúra (zie bij lier). Ook in andere talen ontleend.

Uitleenwoordenboeken

N. van der Sijs (2010), Nederlandse woorden wereldwijd, Den Haag; met aanvullingen uit Uitleenwoordenbank 2015

lyrisch ‘m.b.t. lyriek; heel enthousiast’ -> Indonesisch liris ‘m.b.t. lyriek; emotioneel’.

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Meertens Instituut