Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

liturgie - (het geheel van voorgeschreven handelingen voor een religieuze ceremonie)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, Amsterdam

liturgie zn. ‘het geheel van voorgeschreven handelingen voor een religieuze ceremonie’
Nnl. de Liturgie der Gereformeerde Kercken in Nederlandt [1639; WNT].
Internationaal woord, ontleend aan christelijk Latijn liturgia ‘id.’, dat afkomstig is van Grieks leitourgíā ‘publieke vereringsceremonie’, afleiding van leitourgós ‘leider van een publieke ceremonie’, gevormd uit een afleiding van lāós ‘mensen, het gewone volk’, zie → leek, en érgon ‘werk’, verwant met → werk.

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

liturgie [gebeden en ceremoniën van eredienst] {1639} < frans liturgie < laat-latijn liturgia < grieks leitourgia [dienst aan de staat, kerkelijke dienst], van leitourgos [werk verrichtend voor de gemeenschap, dienaar Gods, priester], van leitos [van het volk], van laos [volk] + ergon [werk].

Thematische woordenboeken

Nicoline van der Sijs (2005), Groot Leenwoordenboek

liturgie (Frans liturgie)
Uitleenwoordenboeken

N. van der Sijs (2010), Nederlandse woorden wereldwijd, Den Haag; met aanvullingen uit Uitleenwoordenbank 2015

liturgie ‘gebeden en ceremoniën van eredienst’ -> Indonesisch liturgi ‘eredienst’.

Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

liturgie gebeden en ceremoniën van eredienst 1639 [WNT] <Frans

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal