Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

Leveroy - (geografische naam)

Thematische woordenboeken

G. van Berkel & K. Samplonius (2018), Nederlandse plaatsnamen verklaard

Leveroy (Nederweert, Lb)
Limburgs Leivere. 1244 Loiverlo1, 1293 Leverloe2, 1332 Leyverloe3, 1433-1488 Levelroye4, 16e eeuw Leveroij5, 1790 Leeuwenroy6; Oorspronkelijk een naam op lo 'licht, open bos' met een onduidelijk eerste deel. Een Keltische riviernaam *labara 'de luid bruisende' is zeker onzin. Verder zijn nhd. Leber 'looier' en mhd. lewer 'opgeworpen (graf)heuvel' voorgesteld7. Of toch een persoonsnaam8? Vergelijk voor de klankontwikkeling van -rlo ook → Castenray.
Lit. 1MVN 43 (1967) 66, 2T&T 23 (1971) 67, 3MVN 43 (1967) 66, 4T&T 23 (1971) 67, 5krt Van Deventer, 6LIKP 29, 7Van Osta 2001 106, 8De Vries 1962b 103.

Hosted by Meertens Instituut