Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

levend - (in leven zijnd)

Idioomwoordenboeken

F.A. Stoett (1923-1925), Nederlandsche Spreekwoorden, Spreekwijzen, Uitdrukkingen en Gezegden, drie delen, 4e druk, Zutphen

1884. De prikken levend houden,

d.w.z. den gang er in houden, moed houden. Vgl. Van Eijk II, 76: Men moet de prikkenEen visch, als aas voor de kabeljauwvangst. levend houden, men moet zorgen, dat de zaken altijd voortgaan; A. Hoogendijk, de Grootvisscherij op de NoordzeeHaarlem, H.D. Tjeenk Willink, 1893., bl. 200: De prikken levend houden. Deze term wordt gebezigd ook bij zaken, welke niets met de visscherij gemeen hebben, eenvoudig in plaats van moed houden of den gang er in houden.

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Meertens Instituut