Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

lepelblad - (Cochlearia officinalis)

Dialectwoordenboeken en woordenboeken van variëteiten van het Nederlands

J. van Donselaar (1989), Woordenboek van het Surinaams-Nederlands, Muiderberg

le’pelblad (het), sierstruik met kleine bloemen aan sterk vertakte schermen en schotelvormige bladeren, uit Indonesië (Polyscias scutellata, Cassavehoutfamilie*). - Etym.: De naam is ontleend aan de vorm van de bladeren. AN l. = Cochlearia officinalis (Koolfamilie*), een wilde plant o.m. in Nederland.

Thematische woordenboeken

W. Deconinck (2019), Plantennamen nader toegelicht, Kortrijk.

lepelblad
Deens lepelblad | Cochlearia danica L.
Echt lepelblad | Cochlearia officinalis L.

Lepelblad verwijst naar de vorm van het blad: het geheel van de lange bladsteel met de bladschijf doet denken aan een eetlepel.

Carl Linnaeus (1707-1778) gaf aan Deens lepelblad de wetenschappelijke naam Cochlearia danica L. en schreef daarover in zijn Species plantarum (1753): “Habitat in Daniae, Sueciae litoribus marinis”, d.w.z. “Komt voor aan de zeekusten van Denemarken en Zweden”. Daarmee is Deens in de naam van de plant verklaard. Het Deens lepelblad is een zoutminnende plant die oorspronkelijk groeide op brakke plaatsen in de kustduinen. Door ’s winters op de wegen zout te strooien komt de plant nu ook voor in wegranden. Zo wordt ze bijvoorbeeld in het voorjaar massaal aangetroffen langs de middenberm van de snelweg Kortrijk-Brugge, vanaf Ardooie tot Brugge.

Van Echt lepelblad werden vroeger de bladeren als middel tegen scheurbuik gegeten, want de plant bevat een hoog gehalte aan vitamine C. Een oude Duitse naam voor de plant is zelfs Skorbutkraut. Scorbuut of scheurbuik is een ziekte veroorzaakt door een langdurig gebrek aan vitamine C. Maar ook voor andere medische doeleinden werd de plant aangewend. Deze plant heette vroeger gewoon Lepelblad en kreeg wellicht Echt voor de naam om ze te onderscheiden van het Deens en het Engels lepelblad (Cochlearia anglica L.); deze laatste plant komt in Vlaanderen niet voor.

H. Kleijn (1970), Planten en hun naam: Een botanisch lexicon voor de Lage Landen, Amsterdam

Cochleária | Cochleária officinális: Lepelblad
De naam Cochleária is afgeleid van het Latijnse cochlear: lepel. De bladeren vertonen namelijk gelijkenis met een lepel. Deze langs brakwatergebieden en moerassen voorkomende plant heeft grote bekendheid gekregen als antischeur-buikmiddel. In 1621 schreef, of beter leerdichtte, P. Hondius:
Alsme vande scheurbuyck claecht,
En van binnen is geplaecht;
Salmen nergens in versporen,
Gheen van been [beide] de lepel blaren:
Noch de ronde, noch de lange,
Die gesneden aen de cant,
Bij de zee ick van de stange [strand]
Heb genomen en geplant.
Dat ook de officiële geneeskunde het Lepelblad waardeerde, blijkt uit het feit dat Cochlearia in onze Farmacopee is opgenomen en wel als Vers Lepelblad-kruid (Herba Cochlearia recens). Tot tinctuur verwerkt, wordt de plant eveneens aangewend en komt dan onder Spiritus Cochleariae (Lepelbladspiritus) in hetzelfde handboek voor. Ten overvloede wijzen we nog op de Latijnse soortnaam officinalis, die uitdrukt dat de plant in de apotheek verwerkt wordt.
Door het grote gehalte aan vitamine C dat de plant bevat, is het een geschikt kruid ter bestrijding van avitaminoseziekten. Vroeger gebruikte het volk de verse plant als boterhambeleg, als toekruid in de soep, maar ook alleen als een soort salade. In de volksgeneeskunst wordt het Lepelblad gebruikt bij lever-, nier- en blaaskwalen, verder bij spijsverteringsmoeilijkheden, en als urineafdrijvend middel. Ontstoken tandvlees werd met een soort mondspoelsel genezen. Men trok dan een thee van de bladeren (op alkohol). Zo deelt dr. C. Bakker mede dat in de dertiger jaren men in Waterland op de bladeren kauwde om kiespijn te verdrijven. In de Codex Medicamentorum Neerlandicus treft men een spoelsel aan onder: Collutio Myrrhae et Cochliariae, dat voorgeschreven werd bij ontstekingen in de mond; ook de homeopathie gebruikt de plant bij diverse kwalen. De geneeskrachtige eigenschappen schijnen pas laat ontdekt te zijn, want het Lepelblad werd voor het eerst door H. Gesner (1541) vermeld.
Behalve de reeds genoemde naam Lepelblad (bij Hondius Lepelblaren), komen nog voor Lepelkruid, Lepelwortel (!), Kikkerbloem, Zeeradijs en Blauwschuit-blad. De laatste drie behoeven een nadere toelichting: Kikkerbloem, omdat de plant langs de waterkant groeit, waar ook de kikkers vertoeven. De naam Zeeradijs omdat zij bij de zeekust groeit - zij kan in een zilte omgeving uitstekend gedijen - en de naar radijs smakende bladeren. Dit laatste als gevolg van een in de plant voorkomende mosterdolieachtige stof. De naam Blauwschuitblad kreeg zij omdat het Lepelblad werd aangewend bij blauwschuit. Blauwschuit is een andere naam voor scheurbuik en spataderen.

Uitleenwoordenboeken

N. van der Sijs (2010), Nederlandse woorden wereldwijd, Den Haag; met aanvullingen uit Uitleenwoordenbank 2015

lepelblad ‘kruisbloemsoort’ -> Engels † spoonwort ‘kruisbloemsoort’.

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Meertens Instituut