Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

latent - (verborgen blijvend)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, 4 delen, Amsterdam

latent bn. ‘verborgen blijvend’
Nnl. latent “verborgen, ingesloten, ingekerkerd” [1824; Weiland], ‘verborgen’ in latente of verborgen warmte ‘warmte die niet in de temperatuur tot uiting komt’ [1852; WNT warmte].
Geleerde ontlening aan Latijn latēns (genitief latentis) ‘verborgen’, teg.deelw. van latēre ‘verborgen zijn’.
Latijn latēre is verwant met: Grieks lḗthein ‘verborgen zijn’; Oudkerkslavisch lajati ‘opwachten, loeren’; < pie. *l(e)h2- ‘zich verbergen’ (LIV 401).

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

latent [verborgen] {1852} < frans latent < latijn latentem, 4e nv. van latens [onzichtbaar, verborgen], eig. teg. deelw. van latēre [verborgen zijn, zich schuil houden] (vgl. Lethe, lethargie).

Thematische woordenboeken

Nicoline van der Sijs (2005), Groot Leenwoordenboek

latent (Frans latent)

P.H. van Laer (1949), Vreemde woorden in de natuurkunde, Groningen/Batavia.

Latent (Lat. látens, gen. -éntis = onzichtbaar, verborgen; latére = verborgen zijn). Latente warmte = opgenomen warmte die niet dient voor temperatuurverhoging en dus op deze wijze niet kan worden waargenomen, dus verborgen blijft. Deze term is afkomstig van Lavoisier (1743—1794) en Laplace (1749—1827); volgens anderen van Black (1728—1799).

Uitleenwoordenboeken

N. van der Sijs (2010), Nederlandse woorden wereldwijd, Den Haag; met aanvullingen uit Uitleenwoordenbank 2015

latent ‘verborgen’ -> Indonesisch latén ‘verborgen’; Javaans latèn ‘verborgen’.

Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

latent verborgen 1852 [WNT warmte] <Frans

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Meertens Instituut