Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

lamoen - (tweearmige disselboom)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, 4 delen, Amsterdam

lamoen zn. ‘tweearmige disselboom’
Mnl. die perde die ghingen int lymoen ‘de paarden liepen aan de disselboom’ [eind 14e eeuw; MNW], lamoen ‘disselboom’ [ca. 1475; MNW].
Ontleend aan Oudfrans limon ‘disselboom’ [ca. 1160; TLF] (Nieuwfrans ‘tweearmige disselboom’), verdere herkomst onbekend. De klinkerovergang naar -a- vóór een beklemtoonde lettergreep, voortonige versterking, is kenmerkend voor Franse leenwoorden in het Nederlands, zie → bazuin.
Misschien gaat het Franse woord terug op een Keltische wortel *leim- en is er verwantschap met Latijn līmen ‘dwarsbalk, drempel’ (FEW), zie → limiet.

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

lamoen [disselboom] {lamoen, lemoen 1351-1400} < oudfrans limon [brancard], waarschijnlijk van gallische herkomst.

J. de Vries (1971), Nederlands Etymologisch Woordenboek, Leiden

lamoen znw. o., ook lemoen ‘disselboom met twee armen’, mnl. lamoen, lemoen, limoen < fra. limon ‘limoen’, in de 12de eeuw ook ‘raam van het bed’, van onbekende herkomst.

N. van Wijk (1936 [1912]), Franck's Etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal, 2e druk, Den Haag

lamoen, lemoen (disselboom met twee armen) o., mnl. lamoen, lemoen, limoen o. Uit fr. limon “lamoen”; dit is van onzekeren oorsprong. Voor de a vgl. bij toneel.

J. Vercoullie (1925), Beknopt etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal, Den Haag / Gent

lemoen o., Mnl. id. en lamoen, uit Fr. limon, Sp. id., een afleid. van Sp.-Port. leme = roerstok, dat aan 't Germ. ontleend is: Ags. lim (Eng. limb), On. limr (Zw. en De. lem) = lid 1 (z.d.w.).

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Meertens Instituut