Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

labben - (babbelen, likken)

Etymologische (standaard)werken

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

labben* [babbelen, likken] {1588} in het algemeen een slap heen-en-weergaande beweging maken, vgl. oudhoogduits laffan, oudengels lapian [slurpend likken]; buiten het germ. latijn lambere, grieks laptein [likken] (vgl. lamprei1, 2, lebberen).

J. de Vries (1971), Nederlands Etymologisch Woordenboek, Leiden

labben 1 ww. ‘likken’ mnl. labben ‘likken, slurpen’, Kiliaen labben (vetus), mnd. lāpen, ohd. laffan, oe. lapian (ne. lap), nijsl. lepja ‘slurpend likken’, nzw. dial. läppja ‘slurpen’. — gr. láptō ‘slurpend likken’, lat. lambo ‘likken’, russ. dial. lopati ‘vreten’ (IEW 651). — Zie: lepel.

labben 2 ww. ‘leuteren’, sedert Kiliaen (Holl.) staat met affectieve -bb- naast de groep van laf 2.

N. van Wijk (1936 [1912]), Franck's Etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal, 2e druk, Den Haag

labben ww., sedert Kil., die ʼt in de tegenwoordige bet. van “leuteren” “Holl.” noemt en in de bet. “likken” “vetus”. In beide bett. is ʼt hetzelfde woord, = mnd. labben “likken, slurpen”. Reeds 1500 komt labbermûlen “likken, kussen” voor. Labb- is een wsch. jonge variant van de bij lepel besproken germ. basis. Zulke varianten kunnen vooral bij een onomatopoëtisch gevoelde basis als deze licht ontstaan. Vgl. de reeds idg. varianten bij lepel en de varianten met sl- bij slab. Zie ook belabberd.

J. Vercoullie (1925), Beknopt etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal, Den Haag / Gent

labben ono.w., + Ndd. id., dial. Hgd. labern, van Germ. wrt. lab = flodderen, slorpen, babbelen, synon. van Germ. wrt. lap (z. lepel).

Dialectwoordenboeken en woordenboeken van variëteiten van het Nederlands

A.A. Weijnen (2003), Etymologisch dialectwoordenboek, Den Haag

labben kwaadspreken (Heerde). = ouder nl. labben ‘babbelen, kwaadspreken’. Wschl. ~ labberen ‘zich slap bewegen, flauw waaien’, en verder ~ bn. laf ‘slap’, ~ ono. lafa ‘neerhangen’. Vgl. gri. lobos ‘oorlel’.
Bosch 24, EW 222.

F. Debrabandere (2002), West-Vlaams etymologisch woordenboek: de herkomst van de West-Vlaamse woorden, Amsterdam

labben 1 (DB), ww.: slabben, slurpen, slobberen (m.n. van dieren). Vroegnnl. labben, lapen, lappen ‘lambere, lingere (likken)’. Mnd. labben, Ohd. laffan, Mhd. laffen, leffen, lappen ‘slurpen, lekken’, Oe. lapian, E. to lap ‘slurpen’, On. lepja ‘oplikken’. Ook Fr. laper met dezelfde betekenis. Verwant met Lat. lambere ‘likken’. Dezelfde Germ. wortel lap- vinden we ook in Ndl. lepel, leppen.

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal