Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

kwantum - (afgepaste hoeveelheid)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, 4 delen, Amsterdam

kwantum zn. ‘afgepaste hoeveelheid’
Nnl. quantum ‘hoeveelheid’ in de naame, nummer en het quantum van het verkogte [1732; WNT], kwantum ‘(afgepaste) hoeveelheid’ in men verdubbele ... het kwantum sigaren [1893; WNT brok], ‘kleinst mogelijke eenheid van energie’ [1928; WNT quantum].
Ontleend aan Latijn quantum, de onzijdige vorm van quantus ‘hoe groot, hoe veel’, zie → kwantiteit. De betekenis ‘kleinst mogelijke hoeveelheid van energie’, vooral bekend in de samenstelling kwantumtheorie, is afkomstig van de Duitse ontdekker Max Planck. Het is ontleend aan Duits Quant(entheorie) of aan Engels quantum (theory).

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

kwantum [hoeveelheid, kleinste eenheid] {quantum [hoeveelheid] 1732; als ‘kleinste eenheid’ 1926-1950} < latijn quantum, het zelfstandig gebruikt o. van quantus [hoe groot, hoeveel].

Thematische woordenboeken

P.H. van Laer (1949), Vreemde woorden in de natuurkunde, Groningen/Batavia.

Quantum (Lat.; = hoe veel, hoe groot; hoe gering, hoe klein; als subst. gebruikt neutr. v. quántus = betrekkelijk of vragend voornaamwoord met dezelfde betekenissen). Elementaire, niet deelbare, hoeveelheid energie; plur. quánta. Quantumtheorie = theorie der quanta. De schrijfwijze: quant, plur. quanten (= Duitse meervoudsvorm van Quantum) en quantentheorie moet afgekeurd worden.

Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

kwantum hoeveelheid 1732 [WNT] <Latijn

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Meertens Instituut