Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

korenmaat - (maat om graan te meten)

Idioomwoordenboeken

F.A. Stoett (1923-1925), Nederlandsche Spreekwoorden, Spreekwijzen, Uitdrukkingen en Gezegden, drie delen, 4e druk, Zutphen

1385. Zijn licht niet onder een koornmaat zetten,

d.i. zijn kennis en wetenschap niet verborgen houden, maar aan de wereld mededeelen of zooals men ook zegt ‘zijn licht laten schijnen voor de menschen’. Beide zegswijzen zijn ontleend aan den Bijbel, Matth. V, 15 en 16: Noch men steeckt geen keerse aen, ende set die onder een korenmate: maer op een kandelaer, ende sy schijnt allen, die in den huyse [zijn]. Laet uw' licht alzoo schijnen voor de menschen, dat sy uwe goede wercken mogen sien, ende uwen Vader, die inde hemelen is, verheerlicken. Zie Zeeman, 352; fr. ne pas mettre la lampe sous le boisseau; hd. sein Licht nicht unter den Scheffel stellen; eng. not to hide one's light under a bushel.(Aanv.) Een koornmaat was een groote bak, in den vorm van een trog, op vier korte pooten, waarin men het koren bewaarde Deze stond in het woonvertrek. Vgl. mnl.: Nimen en sett dat licht alst ontfunct es onder dat corenvat noch onder dat bedde, noch in ene verborghene stat (L.v.J. Cap. 36).

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal