Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

klaroen - (koperen blaasinstrument zonder kleppen)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, 4 delen, Amsterdam

klaroen zn. ‘koperen blaasinstrument zonder kleppen’
Mnl. eerst in de afleiding claroenners ‘klaroenspelers’ [1459; MNW]; vnnl. dan claroen in die trompers ende die claroenen ‘de trompetters en de klaroenen’ [1504; WNT tromper I]; nnl. klaroen ... eene soort van trompet, wier buis naauwer, en haare toon scherper en scheller is, dan van de gemeene trompetten [1795; WNT].
Ontleend aan Frans clairon, Middelfrans en Picardisch ook claron < Oudfrans cleron [ca. 1270; Rey], gevormd op basis van clair ‘sonoor’, uit Latijn clarus ‘luid, duidelijk’, zie → klaar.

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

klaroen [trompet] {1566-1568, vgl. claroener [trompetter] 1459} < oudfrans claron (frans clairon) [idem], van latijn clarus [helder klinkend, luid, duidelijk] (vgl. klaar, klarinet).

J. de Vries (1971), Nederlands Etymologisch Woordenboek, Leiden

klaroen znw. v., laat-mnl. reeds claroenner ‘klaroenblazer’ < fra. clairon, afgeleid van clair ‘helder’.

N. van Wijk (1936 [1912]), Franck's Etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal, 2e druk, Den Haag

klaroen znw., reeds laat-mnl. blijkens claroenner m. “klaroenblazer” (1469). Uit fr. clairon (van lat. clârus).

Thematische woordenboeken

Nicoline van der Sijs (2005), Groot Leenwoordenboek

klaroen (Frans clairon)
Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

klaroen blaasinstrument 1566-1568 [MNW] <Frans

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Meertens Instituut