Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

klandizie - (cliëntèle)

Etymologische (standaard)werken

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

klandizie [alle klanten] {calandise 1561} < frans chalandise (vgl. klant).

J. de Vries (1971), Nederlands Etymologisch Woordenboek, Leiden

klandizie znw. v., uit ouder kallandijse (Kiliaen) < fra. chalandise. — Zie: klant. — Heeroma Ts. 77, 1959-60, 187-202 verklaart de verandering van het suffix onder invloed van provisie.

N. van Wijk (1936 [1912]), Franck's Etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal, 2e druk, Den Haag

klandizie znw. Met substitutie van den uitgang -ie (vgl. bombarie) naast ouder (Kil.) kallandijse, dat uit fr. chalandise ontleend is. Zie ook klant.

J. Vercoullie (1925), Beknopt etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal, Den Haag / Gent

klandizie v., uit Fr. chalandise, afgel. van chaland = klant (z.d.w.).

Uitleenwoordenboeken

N. van der Sijs (2010), Nederlandse woorden wereldwijd, Den Haag; met aanvullingen uit Uitleenwoordenbank 2015

klandizie ‘cliëntèle’ -> Fries klandyzje ‘cliëntèle’; Duits dialect † Klandiesje, Klandisi, Klandise ‘klant, cliëntèle, meestal van een winkel’.

Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

klandizie cliëntèle 1561 [WNT] <Frans

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Meertens Instituut