Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

kinderschoen - (schoen van of voor een kind)

Idioomwoordenboeken

F.A. Stoett (1923-1925), Nederlandsche Spreekwoorden, Spreekwijzen, Uitdrukkingen en Gezegden, drie delen, 4e druk, Zutphen

1147. De(n) kinderschoenen ontwassen zijn,

d.w.z. geen kind meer zijn, de kinderlijke gewoonten afgelegd hebben; hd. die Kinderschuhe ausgezogen haben; nd. de kinnenschô afleggen (Eckart, 265). Bij Campen, 127 luidt de spreekwijze: hy heft syn kynderschoenen al wtghetoghen oft versletenZie ook Mnl. Wdb. III, 1444.; bij Servilius, 201: syn kinder schoen wtdoen; bij Sartorius I, 5, 95: syn kindts schoen verwerpen; Sewel, 389: Hy heeft zijne kinderschoenen versmeeten, he has sown his wild oats. Van gelijke beteekenis is de door Tuinman I, 86 vermelde zegswijze: hy heeft zyn kalfsklaauwen afgeloopen (vgl. Ndl. Wdb. VII, 937). Zie verder Harreb. I, 404 b: Hij heeft de kinderschoenen uitgetrokken (of al versleten); Ten Doornk. Koolm. II, 214 en vgl. het syn. Twentsche: wesseld hebben, gewisseld (nl. de tanden) hebben.

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Meertens Instituut