Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

Kerkrade - (geografische naam)

Thematische woordenboeken

G. van Berkel & K. Samplonius (2018), Nederlandse plaatsnamen verklaard

Kerkrade (Kerkrade, Lb)
Limburgs Kirchroa. 1108 of kort daarna ad ecclesiam in predio quod est Rode1, 1241 Kirchrode2, 1312-1350 Kerkrode3, 1396 Kirchraede4, 1584 Kerkenraede5, 1603 Kerkrat6, 1620 Kirchrode7, 1744 Kerkrade8, 1790 Kerkrode9, 1838-1857 Kerkenraede10; Het gedeelte van de rode 'rooiing van bos, ontginning' waar de kerk staat. De oude naam 1108 Rode is een aanduiding van het gebied waarin zowel Kerkrade als → †Kloosterrade lagen. In Kerkrade zijn resten van prehistorische bewoning en fundamenten van Romeinse villa's opgegraven. Sinds 1815 Nederlands grondgebied. Een oostelijk gedeelte van de gemeente kwam in 1816 bij Pruisen, hetgeen oorzaak is geweest van de thans bestaande merkwaardige grenslijn in de lengteas van de Nieuwstraat.
Lit. 1Künzel e.a. 1989 208, 2MVN 43 (1967) 55, 3Galesloot 1865 149, 4MVN 43 (1967) 55, 5Schrijnemakers 1984 42, 6LIKP 10, 7Schrijnemakers 1984 42, 8LIKP 45, 9Idem 29, 10GHAN 4 123.

Hosted by Meertens Instituut