Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

kepen - (insnijdingen aanbrengen)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, 4 delen, Amsterdam

kepen ww. ‘insnijdingen aanbrengen’
Vnnl. keepen ‘insnijdingen aanbrengen’ [1681; WNT].
Afleiding van keep ‘insnijding, kerf, groef’ zoals in een hoogh gheberght met een keep int midden doorgaende [1602; WNT], ‘snee, messteek’ in hy kreeg een keep [1621; WNT].
Bij keep horen: mnd. kēp ‘kerf’; on. keipr ‘inkeping van het roer’; < pgm. *kaipa-. Daarnaast me. chip ‘splinter’ (ne. chip) < pgm. *kipa-. Hierbij horen het werkwoord pgm. *kipjan-, waaruit: nnd. kippen ‘de punt afhakken’; vnhd. kipfen ‘id.’; oe. *cippan in het verl.deelw. forcippod ‘afgesneden’ (me. chippen, ne. chip). Verdere herkomst onbekend.
inkeping zn. ‘insnijding, uitholling’. Eerst in de vorm inkeep in vnnl. een inkeep boven op de mast, daar de steng werd ingezet [1685; WNT inkeep]; daarna in de huidige gangbare vorm in nnl. een inkeeping ..., in welke men een stuk hout zetten zal [1796; WNT]. Afleiding van inkepen ‘een insnijding aanbrengen’ zoals in planken, ingekeept met borsten [1671; Witsen], inkeepen [1691; Sewel NE], afleiding met → in- 1 van kepen.

N. van Wijk (1936 [1912]), Franck's Etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal, 2e druk, Den Haag

kepen ww. Van keep.

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Meertens Instituut