Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

kaproen - (muts)

Etymologische (standaard)werken

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

kaproen [muts] {cap(p)roen 1265-1270} < picardisch caperon (frans chaperon) [kapje] < middeleeuws latijn cappa (vgl. kap, chaperonneren).

J. de Vries (1971), Nederlands Etymologisch Woordenboek, Leiden

kaproen znw. v., mnl. caproen, capruun m. o. ‘kap, muts, monnikskap’ < pikard. caperon = fra. chaperon (in 14de en 15de eeuw hoofdbedekking van de adel en de burgerij), een afleiding van lat. cappa, waarvoor zie: kap.

Men verklaart mnl. capruun wel als een hypercorrecte vorm, daar woorden met uu naast zich dialectische met oe hadden.

N. van Wijk (1936 [1912]), Franck's Etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal, 2e druk, Den Haag

kaproen znw., mnl. caproen, capruun m. o. Uit pic. caperon = fr. chaperon “kap, kaproen”, een rom. afl. van lat. cappa (zie kap). De mnl. uu-vorm kan hier niet door oudere ontl. uit ’t Rom., maar alleen door speciaal ndl. (dialectische?) klanksubstitutie verklaard worden (zie kapoen).

C.B. van Haeringen (1936), Etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal, Supplement, Den Haag

kaproen. Mnl. capruun tegenover caproen is misschien een oud geval van hypercorrectie naar woorden met uu tegenover dialectisch, minder beschaafd oe. Als jonger voorbeeld van ui: oe zou dan kapuits naast kapoets(muts) te vergelijken zijn.

J. Vercoullie (1925), Beknopt etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal, Den Haag / Gent

kaproen v., Mnl. caproene, uit Fr. chaperon, een afleid. van chape = kap (z.d.w.).

Uitleenwoordenboeken

N. van der Sijs (2010), Nederlandse woorden wereldwijd, Den Haag; met aanvullingen uit Uitleenwoordenbank 2015

kaproen ‘(verouderd) muts’ -> Deens † kapperøllike, kaprun ‘muts’ (uit Nederlands of Nederduits); Noors kaprun ‘muts’ (uit Nederlands of Nederduits).

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Meertens Instituut