Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

kaftan - (lang opperkleed)

Etymologische (standaard)werken

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

kaftan [lang opperkleed] {1714} < turks kaftan < perzisch khaftān.

J. de Vries (1971), Nederlands Etymologisch Woordenboek, Leiden

kaftan znw. m. ‘lang opperkleed van oosterse volken’ < fra. caftan over spaans < arab. ḳafṭān ‘gewaad’ < perz. ḫäftān ‘kleed onder het pantser’. Als aanduiding van het opperkleed der Oost-Joden < russ. of pools kaftan ‘opperkleed met lange panden’ < turks kaftan.

Dialectwoordenboeken en woordenboeken van variëteiten van het Nederlands

G.J. van Wyk (2003), Etimologiewoordeboek van Afrikaans, Stellenbosch

kaftan s.nw.
1. Vollengte oorkleed met loshangende moue wat deur die volke van die Nabye Ooste, asook Poolse en Russiese Jode gedra word. 2. Lospassende hemp of rok met wye moue wat in Westerse lande gedra word en aan 'n kaftan (kaftan 1) herinner.
Uit Eng. caftan (1591 in bet. 1, 1965 in bet. 2) of Ndl. kaftan.
Eng. caftan en Ndl. kaftan uit Turks qaftān.

N. van der Sijs (bezorger) (2003), Uit Oost en West. Verklaring van 1000 woorden uit Nederlands-Indië van P.J. Veth (1889), met aanvullingen van H. Kern en F.P.H. Prick van Wely (1910), Amsterdam. Gebaseerd op: Uit Oost en West. Verklaring van eenige uitheemsche woorden van P.J. Veth uit 1889, recensie van het werk van Veth door H. Kern in De Indische Gids van 1889, en ‘Etymologisch aanhangsel’ (p. 297-350) uit het Viertalig aanvullend Hulpwoordenboek voor Groot-Nederland van Prick van Wely uit 1910

kaftan [lang opperkleed]. Turks qaftan, ook in het Perzisch in gebruik. [P]

Thematische woordenboeken

Nicoline van der Sijs (2005), Groot Leenwoordenboek

kaftan (Turks kaftan)

R. Dozy (1867), Oosterlingen, verklarende lijst der Nederlandschen woorden die uit het Arabisch, Hebreeuwsch, Chaldeeuwsch, Perzisch en Turksch afkomstig zijn, 's-Gravenhage

Caftan
Een woord van Perzischen oorsprong, dat evenwel, onder den vorm chaftân, reeds bij tamelijk oude Arab. schrijvers als naam van een kleedingstuk voorkomt. De Turken spreken uit caftân. Zie verder mijn Dictionnaire détaillé des noms des vêtements chez les Arabes, p. 162-168. Het woord is door de reizigers, die het zeer dikwijls gebruiken, naar Europa gebracht.

Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

kaftan lang opperkleed 1714 [WNT ceintuur] <Turks

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal