Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

jennen - (plagen, treiteren)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, 4 delen, Amsterdam

jennen ww. ‘plagen, treiteren’
Nnl. jennen ‘treiteren’ [1937; Gabbertaal], hij ... trachtte zelfs de kat te jennen [1948; WNT Aanv.].
Oorspr. een Bargoens woord, waarvan de herkomst onbekend is. Men vermoedt (Endt 1974, EDale) dat jennen oorspr. hetzelfde woord is als jonen ‘bedriegen’ [1563; Moormann]. Hiervoor spreekt het feit dat een specifieke betekenis van jonen, althans van het afgeleide zn. joner ‘iemand die met een verkoper samenspant door zich voor te doen als zeer geïnteresseerde koper’ [1906; Boeventaal], ook vermeld wordt bij jenner in Gabbertaal [1937]. De klankovereenkomst is echter wrsch. slechts toeval; jonen komt nergens voor in de betekenis ‘plagen, treiteren’, en jennen niet in de betekenis ‘bedriegen’: zelfs als jonen en jennen dezelfde herkomst mochten hebben, worden ze al in het begin van de 20e eeuw als twee verschillende woorden beschouwd.

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

jennen [plagen] {ionen [bedriegen] 1547, jennen [spelen, liegen] 1901-1925; de huidige betekenis na 1950} rotwelsch jonen [vals spelen], waarschijnlijk < jiddisch Jowen [Griek] (turks Yunan); Grieken hadden de reputatie vals te spelen, vgl. bij Kiliaan Grieck [vals, bedrieglijk] {1599}.

Thematische woordenboeken

Nicoline van der Sijs (2005), Groot Leenwoordenboek

jennen (van Jiddisch jowen?)
Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

jennen plagen 1937 [Aanv WNT] <Jiddisch

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Meertens Instituut