Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

inverteren - (omkeren)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, 4 delen, Amsterdam

inversie zn. ‘omkering’
Vnnl. inversie ‘omkering’ [1650; Hofman]; nnl. vooral een vakterm, bijv. in de taalkunde ‘omkering van de woordvolgorde’ [1824; Weiland], in de meteorologie ‘omkering van het normale verticale temperatuurverloop in de atmosfeer’ [1950; van Dale].
Ontleend, al dan niet via Frans inversion [1529; Rey], aan Latijn inversiō, zn. bij invertere ‘omkeren, omdraaien’, gevormd uit → in- 3 ‘tegen’ en vertere ‘wenden, draaien’, waaruit ook bijv.versie, en verwant met → worden.
inverteren ww. ‘in omgekeerde positie brengen’. Vnnl. inverteren ‘omkeren’ [1553; van den Werve]. Al dan niet via Frans invertir [1537; Rey] ontleend aan Latijn invertere. ♦ invers bn. ‘tegenovergesteld, omgekeerd’. Nnl. de cyclometrische functies zijn de inverse functies der goniometrische [1948; WNT Aanv. cyclometrie]. Ontleend aan Latijn inversus ‘omgekeerd’, verl.deelw. van invertere.

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

inverteren [omkeren] {1669} < frans invertir < latijn invertere [idem] (vgl. inversie).

Thematische woordenboeken

E.J. Dijksterhuis (1939), Vreemde woorden in de wiskunde

Inverteren (→ inversie). Aan een inversie onderwerpen.

Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

inverteren omkeren 1658 [Aanv WNT] <Frans

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal