Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

interview - (vraaggesprek)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, 4 delen, Amsterdam

interview zn. ‘vraaggesprek’
Nnl. interview ‘vraaggesprek met een journalist’ [1885; Groene Amsterdammer].
Ontleend aan Engels interview ‘vraaggesprek met een journalist’ [1869; OED], eerder al de verouderde betekenis ‘formele en/of ceremoniële ontmoeting van hooggeplaatste personen’, ouder enterview ‘id.’ [1514; OED], ontleend aan Frans entrevue ‘gesprek, ontmoeting’, afleiding van het werkwoord (s')entrevoir in de nu verouderde betekenis ‘elkaar persoonlijk ontmoeten’ [ca. 1190; Rey] gevormd uit entre-, ontstaan uit Latijn → inter- ‘tussen’, en voir ‘zien’, dat teruggaat op Latijn vidēre ‘zien’, verwant met → weten.

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

interview [vraaggesprek] {1886} < engels interview < frans entrevue [ontmoeting, onderhoud], van entrevoir [vluchtig zien], van entre [tussen … door] < latijn inter [tussen] + voir [zien] < latijn vidēre [idem].

J. de Vries (1971), Nederlands Etymologisch Woordenboek, Leiden

interview znw. o., op het eind der 19de eeuw < amerik.-eng. interview dat sedert 1869 een vakwoord der journalistiek is geworden.

C.B. van Haeringen (1936), Etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal, Supplement, Den Haag

† interview znw. o. Journalistenterm, ontleend uit het amerik. Eng. in het laatst van de 19e eeuw.

Thematische woordenboeken

Nicoline van der Sijs (2005), Groot Leenwoordenboek

interview (Engels interview)

T. Pluim (1922), Wetenswaardig allerlei: bijdragen tot algemeene kennis voor studeerenden bijeenverzameld door T. Pluim, Groningen

Interview (Engelsch; spr: intervjoe =. samenkomst, onderhoud). Aldus noemt men het “vraaggesprek”, dat een dagbladschrijver met een bekend persoon houdt, om diens meeningen over een of ander gewichtig vraagstuk van den dag te vernemen, ten einde van dat gesprek, die “uithooring”, in het dagblad verslag te doen.

Uitleenwoordenboeken

N. van der Sijs (2010), Nederlandse woorden wereldwijd, Den Haag; met aanvullingen uit Uitleenwoordenbank 2015

interview ‘vraaggesprek’ -> Indonesisch interpiu ‘vraaggesprek’; Javaans interviu ‘vraaggesprek’ (uit Nederlands of Engels); Menadonees interfiu ‘vraaggesprek’ (uit Nederlands of Engels).

Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

interview vraaggesprek 1886 [KKU] <Engels

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Meertens Instituut