Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

interpreteren - (duiden, uitleggen; vertolken)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, 4 delen, Amsterdam

interpreteren ww. ‘duiden, uitleggen; vertolken’
Mnl. interpretieren, interpreteren ‘duiden, uitleggen’ in dese eerweerdige leerre ... interpretierden ende ouersatte in leken talen ... sunte Johannis ewangelium al wt ‘deze eerwaardige leraar verklaarde en vertaalde in lekentaal het hele evangelie van de Heilige Johannes’ [1400-50; MNW-P]; vnnl. interpreteren ‘uitleggen, vertalen’ [1553; van den Werve]; nnl. interpreteren ‘uitleggen, verklaren, ophelderen, etc.’ [1847; Kramers].
Via Frans interpréter ‘uitleggen, verklaren’ [1155; Rey] ontleend aan Latijn interpretārī ‘uitleggen, verklaren, vertalen’, afleiding van interpres (genitief -pretis) ‘bemiddelaar, uitlegger, tolk, vertaler’. Wrsch. is dit een oude juridische term, gevormd uit → inter- ‘tussen’ en een element waarvan de herkomst niet zeker is en dat wellicht samenhangt met pretium ‘prijs, waarde’, zie → prijs.
interpretatie zn. ‘duiding, lezing, uitlegging’. Mnl. interpretatie vanden visione .iii. ‘de uitlegging van de 3 visioenen’ [1315-35; MNW-R]; nnl. interpretatie ook ‘vertolking (van muziek, poëzie etc.)’ en in de afleiding interpretatief ‘wat de vertolking (door musici) betreft’ [1963; WNT Aanv. interpretatief]. Ontleend, al dan niet via Frans interprétation ‘id.’ [12e eeuw; Rey], aan Latijn interpretātiō ‘id.’, afleiding van het werkwoord.

Uitleenwoordenboeken

N. van der Sijs (2010), Nederlandse woorden wereldwijd, Den Haag; met aanvullingen uit Uitleenwoordenbank 2015

interpreteren ‘uitleggen, vertolken’ -> Indonesisch (meng)interprétir ‘uitleggen, vertolken’.

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Meertens Instituut