Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

interessant - (belangwekkend, boeiend)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, 4 delen, Amsterdam

interessant bn. ‘belangwekkend, boeiend’
Nnl. intressant ‘belangwekkend, boeiend’ in wat intressanter man is dat! [1732; WNT wat], ook ‘inhalig, baatzuchtig’ in de Inboorlingen van Holland [zyn] arbeidzaem, geduldig, spaerzaem, doch wat intressant [1762; WNT], interessant ‘boeiend’ in waarover wel wat interessants te zeggen is [1780; WNT Aanv. evolveeren].
Ontleend aan Frans intéressant ‘boeiend’ [1718; Rey], teg.deelw. van intéresser ‘belangstelling wekken’ [1588; Rey], afleiding van intérêt, zie → interest. Frans intéressant heeft ook de betekenis ‘in materieel opzicht belangwekkend’ [1913; Rey], zij het pas laat; de thans verouderde Nederlandse betekenis ‘inhalig’ kan ook zelfstandig zijn ontstaan via een verschuiving van ‘belangwekkend, om in het oog te houden’ naar ‘belanghebbend’ en ‘zijn belangen in het oog houdend’. Zie ook → interesse.
interesseren ww. ‘belangstelling wekken’. Nnl. interesseren ‘belangstelling wekken’ in kan my eene waereld intresseeren, waar uit myne Lotje geweeken is? [1784; WNT], wederkerend ‘belangstelling hebben’ in dat gy u voor geene onzer Dames intresseert [1784; WNT]. Ontleend aan Frans intéresser ‘belangstelling wekken’ [1588; Rey] en s'intéresser ‘belangstelling hebben’ [1595; Rey].

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

interessant [belangwekkend] {1762} < frans intéressant, eig. teg. deelw. van intéresser < latijn interesse [anders zijn, van belang zijn] (vgl. interesse).

J. Vercoullie (1925), Beknopt etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal, Den Haag / Gent

interessabel, interessant bijv.(baatzuchtig), van interesseeren; de Rom. talen gebruiken in deze bet. het verl.dw.: Fr. intéressé, Sp. interesado.

Dialectwoordenboeken en woordenboeken van variëteiten van het Nederlands

F. Aarts (2017), Etymologisch Dictionairke vaan ’t Mestreechs, Maastricht

intressant (bn.) belangwekkend, boeiend; Nuinederlands intressant <1732>.

Thematische woordenboeken

Nicoline van der Sijs (2005), Groot Leenwoordenboek

interessant (Frans intéressant)
Uitleenwoordenboeken

N. van der Sijs (2010), Nederlandse woorden wereldwijd, Den Haag; met aanvullingen uit Uitleenwoordenbank 2015

interessant ‘belangwekkend’ -> Indonesisch interésan ‘belangwekkend’.

Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

interessant belangwekkend 1762 [WNT interessabel] <Frans

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Meertens Instituut