Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

interbellum - (periode tussen twee oorlogen)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, 4 delen, Amsterdam

inter- voorv.
Dit is oorspr. het Latijnse voorzetsel en voorvoegsel inter(-) ‘te midden van, binnenin, tussen’. Voor -l wordt het geassimileerd tot intel-.
Verwant met Sanskrit antár ‘in, tussen’; Oudiers eter ‘id.’; < pie. *h1en-ter ‘tussen’, een afleiding van *h1en ‘in’ (zie → in).
De oudste Nederlandse woorden met dit voorvoegsel zijn ontleningen aan het Latijn, al dan niet via het Frans: → interpelleren, → interpreteren, → interveniëren; de betekenis van het voorvoegsel is daarin soms enigszins verschoven of onduidelijk, zie → interesse, → intellect, → intelligent. Het voorvoegsel is thans nog zeer productief, vooral voor bijvoeglijke naamwoorden afgeleid van zelfstandige naamwoorden. Voorbeelden zijn internationale wetenschappelijke termen als intermoleculair ‘tussen de moleculen’, interglaciaal ‘(periode) tussen de ijstijden’; ook termen inzake organisatorische eenheden, met als een van de oudste voorbeelden → internationaal, letterlijk ‘tussen de naties (onderling)’, en verder interprovinciaal, intercontinentaal, intergouvernementeel, interbancair, interdisciplinair, interuniversitair, etc. Ook met een zuiver Nederlands tweede lid worden inmiddels woorden gevormd: interstedelijk, intermenselijk, etc.
Apart te vermelden is interbellum ‘periode tussen de Eerste en Tweede Wereldoorlog’, bij Latijn bellum ‘oorlog’. Dit woord is alleen gangbaar in het Nederlands; daarbuiten spreekt men bijv. van Zwischenkriegszeit of entre-deux-guerres.

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

interbellum [periode tussen twee oorlogen] {na 1950} < engels interbellum < modern latijn interbellum, van inter [tussen] + bellum [oorlog] < oudlatijn duellum, van duo [twee], dus eig. tweegevecht.

Thematische woordenboeken

Nicoline van der Sijs (2005), Groot Leenwoordenboek

interbellum (van Latijn inter + bellum)
Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

interbellum periode tussen twee oorlogen 1958 [Aanv WNT] <Engels

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Meertens Instituut