Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

inkomsten - (wat men aan geld ontvangt)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, 4 delen, Amsterdam

inkomen zn. ‘geld dat men ontvangt uit arbeid etc.
Vnnl. incomen ‘opbrengst van het land’ in van grane, most, olie, honich, ende alderhande incomens vanden velde [1528; Vorsterman, 2 Kronieken 31:5] (zie ook sublemma), algemener ‘opbrengst, verdienste, winst’ in vande incommen ende proufyte ‘inzake verdiensten en winsten’ [1545; Stall.] de helft van het incommen van leenen, erfve (‘grond’), renten ..., huysen [1619; WNT], inkomen ‘verdiensten uit werkzaamheden of vermogen’ in tienden uwes inkomens ‘tienden (belasting) van uw inkomen’ [1637; WNT].
Misschien zelfstandig gebruik van het werkwoord inkomen, uit → in en → komen, dat echter zelf in de betekenis ‘ontvangen worden (van geld, landopbrengst e.d.)’ [1636; WNT] weinig frequent is. Daarom misschien ontstaan onder invloed van Hoogduits Einkommen in dezelfde betekenis.
inkomsten zn. mv. ‘geld dat men ontvangt’. Vnnl. de inkomst van eenen prince ‘het inkomen van een prins’ (Frans revenue) [1573; Thes.], in-komste ‘opbrengst, inkomsten’ [1599; Kil.], de inkomste des velts ‘de opbrengst van het bouwland’ [1637; Statenbijbel, 2 Kronieken 31:5]; meestal als meervoud inkomsten [1676; WNT]. Gevormd bij het werkwoord inkomen naar analogie van → komst bij komen. Misschien ontstaan onder invloed van het oudere Middelnederduitse woord inkomst in dezelfde betekenis.

Uitleenwoordenboeken

N. van der Sijs (2010), Nederlandse woorden wereldwijd, Den Haag; met aanvullingen uit Uitleenwoordenbank 2015

inkomsten ‘wat aan geld of geldswaarde ontvangen wordt’ -> Deens indkomst ‘loon’ (uit Nederlands of Nederduits); Noors innkomst ‘loon’ (uit Nederlands of Nederduits); Zweeds inkomst ‘loon’ (uit Nederlands of Nederduits).

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal