Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

ingeven - (door de mond toedienen; inboezemen)

Idioomwoordenboeken

F.A. Stoett (1923-1925), Nederlandsche Spreekwoorden, Spreekwijzen, Uitdrukkingen en Gezegden, drie delen, 4e druk, Zutphen

1774. Dat is hem met de pap(lepel) ingegeven,

d.w.z. dat heeft men hem van zijn prilste jeugd af ingeprent; dat heeft hij met de moedermelk ingezogen (zie no. 1526) of uit zijn moeders borsten gezogen; vgl. mnl. met iet gewiecht sijn. Zie Van Effen, Spect. VII, 213: De Theologie schynt hem dadelyk als met de pap ingegeeven; Sewel 630: Het is hem met de pap ingegeeven, he has suckt it in from a child, he is imbued with it from his childhood; Tuinman I, 111: Dat is hem met de paplepel ingegeven; Zondagsblad van Het Volk, 2 Juli 1905 p. 3: Want daar zijn vader en grootvader het reeds vóór hem hebben gedaan, is hem de noodige kennis, als het ware, met de paplepel naar binnen gegaan; Het Volk, 20 Oct. 1913 p. 7 k. 2: Alle soc.-dem. onderwijzers zullen weigeren om aan de kinderen onder de 16 jaar het socialisme met den paplepel in te geven. In het Friesch: dat is him yn syn earste brij jown to iten of dat het er mei de memmetate ynsúgd; Afrik. dit met die paplepel ingee. Hiernaast in Zuid-Nederland iemand iets met de melk ingeven (zie Willems, Nalat. 44). In het Oostfri. 't mut hum nog mit de paplepel ingäfen worden; Ndl. Wbd. XII, 345.

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Meertens Instituut